2019-12-11 Invigd: Testanläggning för bio-CCS https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/stockholm-exergi-webb.jpg

Invigd: Testanläggning för bio-CCS

Invigning av Stockholm Exergis pilotprojekt för koldioxidinfågning. Fotograf: Johan Larsson, Allvar Communication
Invigning av Stockholm Exergis pilotprojekt för koldioxidinfågning. Fotograf: Johan Larsson, Allvar Communication
Energieffektivisering

Nyligen invigdes Stockholm Exergis nya testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme, så kallad bio-CCS.

Det var energiministern Anders Ygeman som höll i saxen när bandet klipptes.

– I fredags fattade vi beslut om att efter den här vintern stänga vår sista kolpanna och i dag inviger vi testanläggningen för bio-CCS. Det här är två händelser som med all tydlighet visar att vi som företag menar allvar med vår omställning och att vi bidrar med lösningar för att motverka klimatförändringarna, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud i ett pressmeddelande.

För att avskilja koldioxiden ur rökgaserna

Målet med testanläggningen vid biokraftvärmeverket i Värtan är att säkerställa tekniken för att avskilja koldioxiden ur rökgaserna. Att säkerställa tekniken för lagring sker i ett parallellt projekt. En storskalig anläggning för bio-CCS kommer omfatta alla delar från infångning till lagring och kommer att skapa stora minusutsläpp varje år.

– Dagens invigning är starten på en viktig testperiod. Vi vet att tekniken bio-CCS fungerar, nu ska vi optimera den för just vårt biokraftvärmeverk här i Värtan. Våra beräkningar visar att med en fullskalig anläggning skulle vi kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år här i Värtan och om vi ser på hela Storstockholm och även andra bolags verksamheter handlar det om över två miljoner ton, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

FAKTA CCS och bio-CCS:

  •  CCS, Carbon Capture and Storage, kallas tekniken som används för koldioxidavskiljning och lagring med målet att minska utsläppen av koldioxid.
  •  När tekniken används på kraftverk för biobränslen kallas metodefinns kontinuelig n Bio-CCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage. 
  •  Avskiljning på ett kraftvärmeverk innebär att koldioxiden efter förbränning fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och därefter infiltreras i porös bergart under högt tryck.
  •  CCS minskar utsläppen, men kan inte ge minusutsläpp. 
  •  Bio-CCS ger minusutsläpp.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!