2019-10-21 Stora möjligheter med lokala energisystem https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/rise-forskning-lokala-energisystem.jpg

Stora möjligheter med lokala energisystem

Bildkälla: RISE
Energieffektivisering

På Chalmers campus i Göteborg har man inlett projektet Fossil-free Energy Districts (FED) som har designat och implementerat en lokal marknadsplats för värme, kyla och el.

Vid Celsius Summit i Bryssel, som nyligen gick av stapeln, presenterades projektet. Magnus Brolin från RISE är en av arkitekterna bakom systemets marknadsdesign och han är nöjd med resultatet.

– Det är klart att det finns utmaningar med att få ett så här komplext system att fungera, men jag tycker att det har varit ett väldigt framgångsrikt projekt på det viset att man i samma projekt, under tre år, har fått den här marknadsplatsen att faktiskt fungera, hela vägen från en konceptbeskrivning till en implementerings- och driftsfas, säger Magnus Brolin, forskare på RISE i ett pressmeddelande.

Samarbete för omställning

Celsius Summit arrangeras av Celsius smart cities som är ett samarbete för omställning av uppvärmnings- och kylsystem till lösningar som minskar beroendet av fossila bränslen. FED-projektet består av nio lokala partners som alla deltagit utifrån egna intresse- och kompetensområden.

Byggnaderna på campus är anslutna till en digital marknadsplats där FED-systemet självständigt hanterar en ständigt pågående handel mellan byggnaderna som både kan konsumera, producera och lagra energi. Systemet får kontinuerligt extern information som väderprognoser och elpriser och det är också anslutet till det omgivande energinätet. Systemet styr energiförbrukningen, till exempel genom att värma en byggnad några timmar innan vädret blir kallt, och se till att lokalt producerad, förnybar energi används effektivt. På så vis undviks energikrävande toppar och behovet av fossilbaserad energi minskar.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan, men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

– Det finns ett stort intresse kring de här frågorna och det sker mycket utveckling. Nu finns ju dessutom en del lagförslag, som från början kommer ifrån EU, om hur så kallade medborgarenergigemenskaper ska implementera

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!