2019-08-21 Sveriges första klimatanpassade lax- och öringsodling är invigd https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/915b39bb0e2965e1_org.jpg

Sveriges första klimatanpassade lax- och öringsodling är invigd

Genom den innovativa anläggningen, som är den första i sitt slag i Sverige, går det att värmeväxla för att förbättra förutsättningarna för både fiskarna och miljön. Bild: Fortum
Genom den innovativa anläggningen, som är den första i sitt slag i Sverige, går det att värmeväxla för att förbättra förutsättningarna för både fiskarna och miljön. Bild: Fortum
Energieffektivisering
Nyheter

Under tisdagen invigdes Fortums nya lax- och öringsodling i Gammelkroppa i Filipstad, landets första klimatanpassade.

Den nya anläggningen innebär en stor förbättring ur fiskhälsosynpunkt, men även ur allmän miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Fisken föds upp under en temperaturregim lämplig för lax och öring, vilket ger en friskare och starkare fisk. Verksamheten har nu tillförts rätt verktyg för att nå en nollvision gällande behovet av kemikalier och medicinfoder.

-Genom de genomförda åtgärderna som vi gör på Fortum, är vi nu bättre rustade för klimatförändringar, och fler fiskar kan överleva som smolt. Dessutom kan den innovativa tekniken föras över till andra anläggningar i Sverige, säger Tomas Utter, projektledare på Fortum, i ett pressmeddelande.

Under byggperioden 2018–2019 har totalt två kilometer ledningar installerats i mark och byggnader. Temperering sker i första hand genom att inkommande vatten går genom en värmeväxlare som används för att kyla, eller vid behov vintertid, värma inkommande vatten. När det finns ytterligare behov av temperering sker detta med hjälp av 25 energibrunnar med en totallängd på sex kilometer. Energibrunnarna förser även själva byggnaden med värme och varmvatten. Dessa lösningar innebär att vattentemperaturen i anläggningen kan styras på ett energisnålt och hållbart sätt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!