2019-04-03 Invigning av miljösmart datacenter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/eon-datacenter-webb.jpg

Invigning av miljösmart datacenter

tv Marc Hoffmann, vd för Eon Sverige, Göran Gylesjö, vd för Binero Group. Foto: Eon
tv Marc Hoffmann, vd för Eon Sverige, Göran Gylesjö, vd för Binero Group. Foto: Eon
Energieffektivisering

Nyligen invigdes officiellt Binero Groups hypermoderna datacenter i Vallentuna. Det är byggt i samarbete med Eon. I datacentret, som redan är i drift, återvinns överskottsvärmen för att värma upp hus i Vallentuna.

Datacentret har designats med ett maximalt fokus på hållbarhet. Allt från den gröna energin som driver datacentret, via miljösmarta teknikval och en effektiv intern hantering av alla komponenter, till att överskottsvärmen som genereras återanvänds.

 – Detta är ett tydligt exempel på hur vi går i bräschen för en ny generation av supergröna datacenter, som också kan stå för ett betydande energitillskott. Vi är övertygade om att en stark miljöhänsyn kommer att vara en självklarhet för alla IT-leverantörer i framtiden, inte minst för att kunder kommer att kräva det, säger Göran Gylesjö, vd för Binero Group, i ett pressmeddelande.

Ta tillvara så mycket energi som möjligt i samhället

Eon ser fram emot fler liknande hållbarhetssamarbeten.

– Vi omvandlar spillvärmen från datacentret till fjärrvärme som sedan kan värma upp hushåll i Vallentuna. Vi arbetar med värmeåtervinning från datacenter och industrier så att vi kan ta tillvara så mycket energi som möjligt i samhället, säger Marc Hoffmann, vd för Eon Sverige.

Fullt utbyggd beräknas överskottsvärmen från datahallen kunna stå för cirka en tredjedel av Vallentunas totala fjärrvärmebehov.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!