2019-02-05 Arvidstorps avloppsreningsverk – optimeras för ett framtida Trollhättan https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/reningsverk-webb.jpg

Arvidstorps avloppsreningsverk – optimeras för ett framtida Trollhättan

Reendering: Trollhättan Energi.
Reendering: Trollhättan Energi.
Energieffektivisering
Reportage

Avloppsreningsverket Arvidstorp i Trollhättan har varit igång sedan 1968 och nu är det dags för både nybygge samt modernisering. Anläggningen rustas med bättre teknologi och byggs även för att kunna möta behoven hos en växande befolkning i Trollhättan.

Idag är avloppsreningsverket placerat i ett bergrum vilket medför både utmaningar, risker och begränsningar.

– Anläggningen har rustats upp i etapper sedan verket byggdes och nu är det dags för att gå på nästa anläggningsdel. Processen så som den är idag medför risker, då anläggningen är uttjänt både mekaniskt, elektriskt och arbetsmiljömässigt. Idag kör lastbilarna ner i bergrummet för att hämta upp containrarna, vilka i sin tur har blivit tvungna att anpassats för att komma upp genom tunneln. Det gör bland annat att vi bara har möjlighet att köra en begränsad mängd till efterbehandlingsanläggningen, säger Per Rundahl, processingenjör på Trollhättan Energi.

– Det finns flera argument till varför vi bygger nytt och moderniserar. Transporterna är en stor del då 1 000 lastbilar passerar per år, vilket identifieras både som en brandrisk om det skulle hända en olycka, men det ökar också risken för dieselemissioner och ökat damm, säger Franz Wallebäck, avdelningschef reningsverket.

I skrivande stund pågår en projektering för en ny slamhanteringsanläggning ovan mark. Något som ska medföra både bättre arbetsmiljö, men också möjliggöra en mycket mer optimerad process.

– Ovan mark kan vi mer fritt välja vilka volymer som passar driften bäst. Vi kan optimera lagringskapaciteten så att det matchar processerna då vi får lagringsmöjligheter både före och efter rötkammaren och även efter avvattningen, berättar Per Rundahl.

För ett växande Trollhättan

När den nya slamhanteringsanläggningen väl står klar följer många fördelar, inte bara för Trollhättan Energi och dem som jobbar där, utan även för de kringboende och Trollhättan i stort.

– Vi kommer att få färre transporter, en tredjedel av de som vi har idag. Och dessutom kommer containrarna att vara helt slutna, vilket de inte är idag. På så sätt minimerar vi luktpåverkan ännu mer, säger Franz Wallebäck.

Rundahl lyfter också arbetet med att minimera störningarna som en av de viktigaste punkterna.

– Det blir allt viktigare att vi minimera risken med störningar, speciellt då det byggs mer och mer i Trollhättan. Nu får vi en än bättre miljö genom att bevara den funktion vi har idag och förbättra den ytterligare.

Det finns minst sagt mycket fördelar med den nya slamhanteringssanläggningen – och det är precis det som både Franz Wallebäck och Per Rundahl lyfter som unikt.

– Vi har så många drivkrafter för projektet. Delvis får vi bort en E-klassad miljö (lagringsvolym) från bergrummet. Vi får också mycket bättre förutsättningar för den stora ventilationskapacitet som krävs för reningsanläggningen. Framförallt blir det en bättre och säkrare arbetsmiljö för den som arbetar där.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!