Energieffektivisering
2 min lästid

AFRY i nytt samarbete för energieffektivisering

23:e februari 2022, 11:59
AFRY i nytt samarbete för energieffektivisering
Pressbild på Andreas Ekdahl, Alf Karlsson och Mattias Andreassen
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Projektet går ut på att lyfta fram hållbarhetsfördelarna av bra kyl- och värmeinstallationer för Sverige, utifrån data och konkreta exempel från Nordic Climate Group. Det framgår av ett pressmeddelande som även gör gällande att det kommer finnas exempel både på hur energieffektiviteten kan öka och hur naturliga köldmedier kan ge hållbarhetsfördelar.

– Vi ser att det finns ett stort behov av en samordnad planering av infrastruktur för värme, kyla och elförsörjning i städerna. Genom att planera för en cirkulär användning av både värme och kyla kan energi sparas på flera håll. Det är jättespännande att tillsammans med Nordic Climate Group kunna visa på den energibesparande potential som finns i kyl- och värmeanläggningar, säger Mattias Andreassen, VP & Head of Business Area Buildings på AFRY.

Värmeåtervinning utgör en del av lösningen för att uppnå energieffektivitet. Ett exempel på det är att placera den planerade simhallen i närheten av isrinken så att anläggningarna kan dra nytta av varandra och minska den totala energianvändningen.

– Vi har riktigt duktiga installatörer som sitter på unik kunskap om hur smarta installationer kan spara energi för både fastigheter, industrier och hela stadsdelar. I den här rapporten vill vi lyfta fram de goda exemplen och visa visa både offentliga aktörer och näringslivets fastighetsbolag vilka besparingar det finns att göra, både ekonomiskt och i klimatutsläpp, säger Anders Ekdahl Head of Sales & Strategy på Nordic Climate Group.

I sommar ska en rapport presenteras med avsikt att lyfta områden där modern kyl- och värmepumpsteknik kan bidra till att lösa samhällsproblem kopplade till klimatomställningen, samt behovet av att planera för att klara energieffektiviseringsmålen i både Sverige och EU.

Parterna menar att städerna har outnyttjade möjligheter till flexibel och sänkt energiförbrukning i fjärrvärmenäten, varför stadsplaneringen behöver bli mer strategisk där spillvärme och kyla hanteras som möjliga resurser.

– Det här är precis denna typen av holistiskt initiativ som Gröna Städer vill se mer av. Genom att lyfta blicken och även se energi ur ett cirkulärt perspektiv, går det att med enkla medel, och redan existerande teknik, minska klimatpåverkan, säger Alf Karlsson, ordförande för Gröna Städer.

#afry #gröna städer #nordic climate group
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0