2019-10-23 Värmelager för att spara resurser https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/vardet-av-sasongslager.png

Värmelager för att spara resurser

Energieffektivisering

En nytta med ett säsongslager är att lagra billig och outnyttjad värme som kan användas för att ersätta annan dyrare produktion.

2019-09-30 Samarbete för eldriven flygtrafik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/finnair-webb.jpg

Samarbete för eldriven flygtrafik

Energieffektivisering Flyg

Nordic Innovation har fyra fokusområden med syfte att driva tillväxten av eldrivna flygplan.