2019-04-03 Invigning av miljösmart datacenter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/eon-datacenter-webb.jpg

Invigning av miljösmart datacenter

Energieffektivisering

”Tydligt exempel på hur vi går i bräschen för en ny generation av supergröna datacenter”.

2017-05-17 Volvo live testar självkörande sopbil https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/05/självkörande-sopbil-volvo-energi-nyhet.jpg

Volvo live testar självkörande sopbil

Energieffektivisering Vägar

Kan bidra till ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.