2020-10-27 Skyfall ger vinstfall för Vattenfall i tredje kvartalet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Vattenfall-1.jpg

Skyfall ger vinstfall för Vattenfall i tredje kvartalet

vattalfall
Eldistribution

Vattenfall redovisar en kraftigt minskad vinst under tredje kvartalet. Rörelseresultat för årets tredje kvartal föll till cirka 4,7 miljarder kronor, jämfört med 8,6 miljarder för samma period förra året.

– 2020 har varit ett omtumlande år så här långt och vi har sett stora prisfall
på elmarknaderna. Mycket nederbörd i Norden har tillsammans med–
varmt väder pressat ned priserna dramatiskt. Stora skillnader har dock
förekommit mellan prisområden till följd av begränsningar i elnätet. Låga
bränslepriser och en lägre efterfrågan har därtill påverkat
prisutvecklingen på el negativt på kontinenten, kommenterar vd och koncernchef Magnus Hall.

Vattenfalls elproduktion har varit lägre på grund av stängning av Ringhals 2 men också som en följd av mer underhåll och kärnkraftens anpassning till det svaga marknadsläget. Sämre förutsättningar för kolkraft har tillsammans med stängningen av Hemweg 8 i Amsterdam och försäljningen av verksamheten i Hamburg 2019 resulterat i lägre fossileldad produktion.

Finansiell utveckling, januari-september 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 4% (-5% exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
  • Rörelseresultatet uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
  • Periodens resultat uppgick till  1 989 MSEK (14 373).

Finansiell utveckling, juli-september 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 2% (0% exklusive valutaeffekter) till 35 375 MSEK (35 938).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 818 MSEK (3 594).
  • Rörelseresultatet uppgick till 4 743 MSEK (8 677).
  • Periodens resultat uppgick till 3 583 MSEK (6 700).

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!