2020-09-28 Sydvästlänken försenad för 20:e gången https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/05/sydvastlanken.jpg

Sydvästlänken försenad för 20:e gången

Sydvästlänken
Eldistribution

Det enorma projektet Sydvästlänken som ska överföra el från norra till södra Sverige försenas i ytterligare tre månader. 

Enligt den senaste tidsplanen från 2019 skulle Sydvästlänken driftsättas i oktober, men nu har datumet fått flyttas fram igen.

Orsaken till förseningen är att leverantören på grund av Covid-19 inte kunnat starta provdriften enligt plan.

Utifrån information från leverantören av tekniken i omriktarstationerna, GE Grid, är nytt drifttagningsdatum planerat till 18 december 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!