2020-06-01 Energimyndigheten inleder samarbete med Boden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/stadshuset-boden-kommun.jpg

Energimyndigheten inleder samarbete med Boden

Stadshuset Boden. Foto: KOMM/Bodens kommun
Stadshuset Boden. Foto: KOMM/Bodens kommun
Eldistribution

Bodens kommun inleder ett samarbete med Energimyndigheten. Syftet är att främja en helhetssyn i energianvändningen och gynna en framtida utveckling av industri inom främst IT-relaterade branscher och livsmedelsproduktion.

Samarbetet, i form av etableringen av en strateginod, är en del i ett omfattande initiativ som stödjs av Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. Det nationella målet är 50 procent effektivare energianvändning till 2030.

Strateginoden i Boden

Strateginoden i Boden ska främja en regional utveckling med nya samarbeten och företag för att öka sysselsättningen i regionen. Strateginoden är också en plattform för att ta fram nya skalbara innovationer och lösningar som kan spridas till andra aktörer. Den långsiktiga målsättningen är en ökad attraktionskraft för internationella etableringar och investeringar till Sverige.

Möjligheterna med strateginoderna är stora menar Energimyndigheten.

– Vi ser att det finns stora behov av att etablera samarbeten mellan verksamheter i ett tidigt skede för att samverka med att realisera en resurseffektiv energianvändning. I Boden finns ambitionen och möjligheterna att ”göra rätt från början” där arbetet i denna strateginod är kopplat till vårt uppdrag med sektorsstrategier mot produktion i världsklass och flexibelt och robust energisystem, menar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Aktörer i regionen ska tillsammans genomföra åtgärder som leder till resurseffektiv energianvändning (inkluderat effekt), med en ökad andel förnybar energi samt skapa mer cirkulära flöden av material och energi inom industrikluster. Det omfattar även att främja en fossiloberoende fordonsflotta samt en ökad självförsörjningsgrad av både drivmedel och livsmedel i Norrbotten.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!