2020-06-01 Svenska kraftnät: risken stor för elbrist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/elpriset-nils-holgersson.jpg

Svenska kraftnät: risken stor för elbrist

Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) / Bruce Guenter
Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) / Bruce Guenter
Eldistribution

Trenden är tydlig – marginalerna i det svenska kraftsystemet minskar när elbehovet är som störst. Det visar den återrapport som Svenska kraftnät har överlämnat till regeringen om kraftbalansen under kommande vinter.

– Årets kraftbalansrapport visar återigen att marginalerna för den svenska kraftbalansen fortsätter att minska och att importberoendet under topplasttimmen ökar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Under slutet av detta år stängs kärnkraftsreaktor Ringhals 1. Samtidigt ökar elproduktionen från icke planerbara kraftkällor, i synnerhet vindkraften, skriver myndigheten. Förändringen ökar sammantaget effektunderskottet under topplasttimmen, samt leder till en större variation av tillgänglig effekt, vilket gör systemet mer svårplanerat och prognoserna mer osäkra.

Den svenska kraftbalansen försämras

Analysen som beskriver importbehovet under kommande vinter visar att den svenska kraftbalansen försämras. Enligt prognosen för topplasttimmen – den timmen då förbrukningen är som störst – får Sverige ett underskott på 1 700 megawatt vid en normalvinter och 2 900 megawatt vid en tioårsvinter (fotnot). Vintern som just har passerats var ovanligt mild och därför blev inte effektsituationen speciellt ansträngd.

– Rapporten visar alltså att Sverige är beroende av import, men när våra grannländer samtidigt har en ansträngd effektsituation kan importmöjligheterna vara begränsade, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Fotnot: tioårsvinter är en kallare vinter som återkommer i genomsnitt en gång per tio år.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!