2020-05-13 Svenska kraftnät tecknar nytt avtal med Karlshamnsverket https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/karlshamnsverket-uniper.jpg

Svenska kraftnät tecknar nytt avtal med Karlshamnsverket

Karlshamnsverket. Bildkälla: Uniper
Eldistribution

Karlshamnsverket har tecknat ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät om den nya stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Avtalsperioden är juni-september 2020 med option om förlängning till och med april 2021.

Kapacitetsmarknaden för FFR är helt nyutvecklad. Utvecklingen av nya stödtjänster blir allt viktigare ju mer väderberoende elproduktion som byggs i det svenska elsystemet.

Elproduktion från till exempel vindkraft går inte att planera som vattenkraft och kärnkraft, vilket skapar utmaningar för systemoperatören Svenska Kraftnät att hålla balans i elsystemet. För att elsystemet ska fungera måste frekvensen i elnätet ligga runt 50 Herz. För stor avvikelse försämrar el-kvaliteten. I värsta fall kan det leda till stora strömavbrott.

En snabb reserv

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga nordiska systemansvariga konstaterat att elsystemet vid drifttimmar med mindre tillgång till rotationsenergi (också kallat svängmassa) inte klarar bortfall av största produktionsenhet utan att frekvensen riskerar att sjunka under 49,0 Hz. FFR beskrivs som en mycket snabb reserv med aktivering inom cirka en sekund.

– Vårt anbud från Karlshamnsverket handlar om driften av en elpanna, som förser kraftverket med ånga när vi inte ligger i produktion. När elpannan körs i FFR-drift kommer en brytare automatiskt att slås ifrån och elpannan stängs av när nätfrekvensen går under 49,5 Hz. Frånslaget sker på mindre än en halv sekund, säger Henrik Svensson, kraftverkschef på Karlshamnsverket och tillägger:

– Mycket förenklat innebär FFR-tjänsten att vi avbryter vår elförbrukning när elproduktionen inte håller jämna steg med förbrukningen, vilket kan uppstå till exempel sommarnätter och helger när det är mycket vind, förklarar Henrik Svensson.

Svenska kraftnät har också meddelat att Karlshamnsverket block 2 och 3 är pre-kvalificerade för att delta på såväl den nordiska som den svenska marknaden för aFRR automatisk reserv för frekvensåterställning. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!