2020-02-12 Rekordår för svensk elproduktion https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/alfrida-vindkraft-webb.jpg

Rekordår för svensk elproduktion

Foto: Bixia
Foto: Bixia
Eldistribution

Vindkraften producerade som aldrig förr, den totala elproduktionen är den högsta någonsin, och elanvändningen minskade – vilket innebar att Sverige nettoexporterade rekordmycket el under 2019.

I Energimyndighetens preliminära årssammanställning finns flera elproduktionsrekord. Den totala elproduktionen för 2019 uppgick till 164,4 terawattimmar (TWh), vilket är en ökning med knappt 6 TWh jämfört med 2018.

Högsta nettoexporten hittills

Totalt nettoexporterade Sverige 26,2 TWh el förra året. Den stora nettoexporten berodde på den stora elproduktionen samtidigt som elanvändningen minskade. Den största delen exporterades till Finland. Totalt exporterade Sverige cirka 35,2 TWh och importerade cirka 9 TWh, mestadels från Norge.

– Elen vi exporterat producerades i huvudsak av vatten, vind och kärnkraft. Detta medför att vi kunnat tillföra el på europeiska elmarknaden som givit ett litet klimatavtryck, säger analytiker Camilla Dellby på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Sveriges totala elanvändning (med förluster vid överföring) minskade med 3 TWh till 138,3 TWh. Det var i framförallt industrin och energisektorn elanvändningen sjönk.

Källa: Energimyndigheten

Rekord för vindkraft

Även vindkraften slog produktionsrekord på 19,9 TWh, vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för 78 procent av den totala elproduktionen, 39 procent vardera.

Notering: Solelproduktionen är fortsatt en väldigt liten del av totala elproduktion och ingår inte i denna undersökning.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!