2019-11-13 Storskaliga flytande solcellsparker – en del av lösningen? https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/solceller-solcellspark-flytande.jpg

Storskaliga flytande solcellsparker – en del av lösningen?

FRESHER förtöjning solceller. Foto: RISE
Eldistribution
Energieffektivisering

En av lösningarna för en hållbar energiförsörjning kan vara storskaliga flytande solcellsparker. RISE ingår i ett konsortium med svenska, spanska och portugisiska aktörer som nu fått medel från EUs European Maritime and Fishery Fund (EMFF) för att utveckla tekniken för att förankra och förtöja flytande solcellsparker.

Projektet (FRESHER – Floating Solar Energy mooRing: Innovative mooring solutions for floating solar energy) startar i november 2019 och pågår under två år.

– Det är bra och viktigt att RISE nu bidrar i en innovativ och växande marknad, genom att stötta parterna i detta projekt med vår kompetens, säger John Rune Nielsen, Forsknings- och Affärsutvecklingsdirektör på RISE i ett pressmeddelande.

Visa upp och validera innovativ förankringsteknik

Huvudmålet med FRESHER projektet är att kunna visa upp och validera ny innovativ förankringsteknik för flytande solenergianläggningar. Den nya tekniken medför både en kraftigt förbättrad LCoE (kostnad för energi) och ökad kapacitet för solkraften. Solkraften ska alltså kosta mindre och ge mer energi, vilket gör det möjligt att öka utbyggnadstakten och att även stora solcellsparker till havs ska kunna bli lönsamma.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!