2019-10-16 Order för nytt solenergiprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/solceller.jpg

Order för nytt solenergiprojekt

Bildkälla: Pixabay / creative commons
Bildkälla: Pixabay / creative commons
Eldistribution
Energieffektivisering

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Zhejiang GuXianDao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 12 megawatt (MW).

Anläggningen kommer årligen producera cirka 11 640 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 76,8 MSEK och byggstart planeras till kvartal 1, 2020. 

– Detta är vår näst största order hittills i ASRE och anläggningen kommer täcka en takyta motsvarande cirka 17 fotbollsplaner. Intresset för ASRE:s erbjudande i Kina är stort och vi har nu 104,3 MW anslutet till nätet som genererar intäkter, 22,5 MW under byggnation och en orderstock på 31,5 MW. Potentialen för ytterligare order är god då vi också har ramavtal på 650 MW i tre olika provinser och en projektpipeline på 123 MW som vi löpande bearbetar. Vårt mål att nå 605 MW 2021 i installerad kapacitet som är fullt ansluten till nätet 2022, ligger fast, säger vd Stefan Ölander i ett pressmeddelande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!