2019-10-09 Vattenfall och Ellevio samarbetar för kapacitetsutmaningen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/ellevio-fotbolsplan-webb.jpg

Vattenfall och Ellevio samarbetar för kapacitetsutmaningen

Foto: Ellevio / Fredrik Karlsson
Eldistribution

Det finns inte längre plats i elnäten, det är ett faktum. Nu tar Ellevio, tillsammans med Vattenfall Eldistribution, till ett nytt och unikt grepp för att försöka lösa delar av utmaningen.
– Vi frågar våra kunder, stora som små, och andra aktörer om hur och till hur stor del som de kan hjälpa till att lösa det här, säger Bengt Johansson, ansvarig på Ellevio
i ett pressmeddelande.

Stockholmsområdet växer kraftigt och elanvändningen kommer nå rekordnivåer under kommande år. Transportsektorn ska elektrifieras, samtidigt som många stora infrastrukturprojekt drar igång, etableringen av datacenter tar fart och fler och fler invånare och företag som kräver allt mer el. Det gör att det befintliga elnätet inte riktigt räcker till. En del i lösningen på problemet är om man kan jämna ut elanvändningen och kapa de effekttoppar som normalt sett finns. Därför söker nu Ellevio och Vattenfall tillsammans stöd av näringsliv, fastighetsägare, privatkunder och andra aktörer.

– Vi vill undersöka våra kunders förmåga till effektflexibilitet, vilket i praktiken betyder att kunder flyttar alternativt minskar sin elanvändning under tider då det är hög last i elnätet, förklarar Ellevios Bengt Johansson.

Förfrågan till marknaden

Förfrågan till marknaden om efterfrågeflexibilitet handlar om att gå ut till kunder, teknikleverantörer och tillsammans hitta smarta och tekniska lösningar som frigör kapacitet från elnätet, exempelvis:

  • Tjänster som gör att fastigheter automatiskt minskar uppvärmningen innan runt 17-tiden när de flesta hushållen börjar med matlagningen. Därmed minskar det samtidiga effektuttaget från elnätet.
  • Sporthallar och simhallar som sänker temperaturen under några timmar på eftermiddagen när användandet av sporthallen är som störst och då vattnet i simhallen behåller sin egen temperatur.
  • Företag som kan minska/stänga av el från elnätet under vissa timmar under året eller skjuta in extra produktion för att på så sätt skapa mer utrymme i elnätet, exempelvis företag med reservaggregat eller serverhallar.

– Något liknande i stor skala har vad vi vet inte gjorts i Sverige eller Europa tidigare, så vilka förslag på lösningar som kommer att komma in vet vi inte. I första hand kommer vi att efterfråga lösningar i Storstockholm där vi går ut tillsammans med Vattenfall, säger Bengt Johansson.

Förfrågan har två delar:

Ökad flexibilitet löpande över året, vilket förutom att den skapar mer ”utrymme i nätet” även kan spara pengar för den aktive kunden. Detta vänder sig mot större kunder såsom kommuner, företag samt aktörer som kan erbjuda tjänstelösningar till en större grupp mindre kunder.

Extra kapacitet när nätet är som mest belastat – exempelvis en riktigt kall februaridag eftermiddag klockan 17. Detta vänder sig främst mot aktörer som har möjlighet att ”koppla bort sig från nätet”, eller skjuta in extra produktion.

Här kan du läsa mer om förfrågan.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!