2019-09-18 Vattenfall inleder stort uppgraderingsabete https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/10/vattenfall-logo.jpg

Vattenfall inleder stort uppgraderingsabete

Bildkälla: Vattenfall
Eldistribution
Energieffektivisering

Ökad tillväxt, nya bostadsområden och industrier samt en ökad elektrifiering ställer större krav på elnätet. För att möta detta och ett redan ansträngt kapacitetsläge inleder Vattenfall Eldistribution nu ett omfattande uppgraderingsarbete i Stockholmsregionen.

Det betyder bland annat ombyggnationer av transformatorstationer, nybyggnation och uppgradering av befintliga elledningar samt spänningshöjning av elnätet till 130 kV.

– Kapacitetsläget är i dag ansträngt i Stockholmsregionen och vi gör nu nödvändiga investeringar för att möta den ökade efterfrågan på el i de kommuner där vi har elnät. Vi är flera aktörer som tillsammans behöver bygga en trygg elförsörjning för framtiden. Nu tar vi ett första steg och gör ett antal viktiga uppgraderingar runt om i Stockholms län, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution AB i ett pressmeddelande.

Modernisering mot kapacitetsbrist

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt. För att möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet, har Vattenfall Eldistribution upprättat en utvecklingsplan som bland annat omfattar regionnätet i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo (Uppsala län), Knivsta (Uppsala län), Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Österåker kommuner. Under de kommande 10-15 åren ska företaget genomföra en omfattande förnyelse och utbyggnad av sitt regionnät.

– Ett historiskt högt och snabbt byggande i kombination med en ny industrialisering byggd på el, är en stor utmaning att hantera inom ramen för de begränsningar som finns i dagens elnät. Genom moderniseringsarbetet löser vi på sikt kapacitetsbristen och möjliggör en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Stockholmsregionen, säger Jan Karlsson, projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!