2019-09-18 Pengar till ökad elsäkerhet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/strommast-.jpg

Pengar till ökad elsäkerhet

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay / cc
Eldistribution

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en anslagshöjning till Elsäkerhetsverket med fem miljoner kronor för år 2020.

Nyligen presenterades regeringens förslag om att höja nivån på Elsäkerhetsverkets förvaltningsanslag med fem miljoner kronor år 2020, vilket ger en höjning med cirka 10 procent.

Regeringen stärker därmed Elsäkerhetsverkets arbete med att utveckla nya metoder för att förebygga elsäkerhetsrelaterade risker. Elsäkerhetsverket har tillsammans med branschens aktörer redan inlett ett projekt för informationsinsatser vid försäljning av elinstallationsprodukter, på regeringens uppdrag.

Värdefullt tillskott

– Det är ett väldigt välkommet tillskott som ökar vår möjlighet att nå resultat. Vi behöver exempelvis öka våra insatser när det gäller importerade elektriska produkter som inte alltid uppfyller europeiska säkerhetskrav. Energiomställningen med småskalig solelproduktion, fordonsladdning och nya typer av produkter och anläggningar kräver både kunskaper och ökat allmänt medvetande för att riskerna för elolycksfall och bränder inte ska öka, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket i Kristinehamn, i ett pressmeddelande.

– Tillskottet är också värdefullt för att vi ska kunna säkra framtida kompetens både vid huvudkontoret i Kristinehamn och hos regionkontoren, som finns i Umeå, Hässleholm och Stockholm. Det kan ge fler arbetstillfällen, något som kan ge positiv effekt lokalt där vi finns, tillägger Elisabet Falemo.

Anslagshöjningen ska finansieras genom motsvarande höjning av elsäkerhetsavgiftens storlek, där en vanlig lågspänningskund idag betalar 9,50 kronor per år via sin elnätsräkning.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!