2019-09-12 Nej till omdebatterad kraftledning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/strommast-.jpg

Nej till omdebatterad kraftledning

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay / cc
Eldistribution

Det blev avslag på Svenska Kraftnäts tillståndsansökan för att få bygga en 20 mil lång luftledning på sträckan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.

Energimarknadsinspektionen (EI) säger nej med motiveringen att den aktuella sträckan ”inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering med bästa möjliga teknik”. Ei har därför avslagit ansökan”

Ett stort antal fastighetsägare och samtliga berörda kommuner har motsatt sig ledningens sträckning och utformning. Bland annat anser man att den medför en stor påverkan på boendemiljöer, friluftsliv, områdets karaktär och naturmiljö samt skyddsvärda arter (för en del av sträckan).

Energimarknadsinspektionens beslut kan överklagas till regeringen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!