2019-08-21 Öresundskraft investerar i smarta elmätare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/elstolpe-el-energi-webb.jpg

Öresundskraft investerar i smarta elmätare

Foto: pixabay / cc/ blickpixel
Foto: pixabay / cc/ blickpixel
Eldistribution
Energieffektivisering

Öresundskraft har valt teknisk plattform för de cirka 100 000 elmätare som ska bytas ut med start hösten 2019. Det blir en IoT-plattform (Internet of Things) baserad på telekomteknologierna NB-IoT och Cat-M.

Nya, smarta elmätare ska ge kunderna bättre möjligheter att effektivisera sin energianvändning och ökar möjligheterna till småskalig elproduktion. Utöver de grundläggande behoven av mätning, stödjer mätarna styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar i hemmen. Öresundskrafts partner i projektet är HM Power Metering AB.

Nya funktionskrav för elmätare

Mätarbytet omfattar samtliga privat- och företagskunder i Öresundskrafts nätområde och sker sedan regeringen förra året beslutade om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna ska klara mätning var 15:e minut och göra det möjligt för kunderna att själva ta del av sina mätuppgifter. Senast den 1 januari 2025 ska de nya mätarna vara på plats.

– Samtliga hem i Öresundskrafts elnät kommer bli lite smartare. Manuell från- och tillkoppling upphör i princip helt med minskade kostnader som följd. Samtidigt får kunderna starkt förbättrade möjligheter att följa sin egen elanvändning. Lösningen gynnar även småskalig elproduktion, till exempel blir det lättare att installera solceller. Det berättar Johan Klinga, projektledare för nästa generations mätning på Öresundskraft i ett pressmeddelande.

”Kommer fungera som ett komplement”

– Genom de nya mätarna får vår kundtjänst tillgång till snabbare och mer pålitlig information och kan därmed ge bättre svar på kundspecifika frågor. Med de nya mätarna följer även möjligheter att i viss mån hantera eventuell effektbrist då de stödjer både lokal elproduktion och mer effektiv användning av energi i hemmen. Mätarna kan fungera som ett komplement och alternativ till nätutbyggnad och fossil topplast.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!