2019-07-08 Vägen mot ett leveranssäkert elnät https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/07/pernilla-winnhed-jon-alexandersson.jpg

Vägen mot ett leveranssäkert elnät

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige. Foto: Jon Alexandersson
Eldistribution

Det var inte länge sedan som Energiföretagen Sverige släppte en rapport om vad som händer om elnäten till slut inte räcker till. Om näringslivets behov av nyanslutningar inte möts kan det leda till en samhällsekonomisk kostnad om 150 miljarder om året fram till 2030.

Men det är inte en fråga om när längre, effektbristen är ett nationellt problem som redan har börjat påverka delar av Sverige. Kapacitetsbristen äter redan upp våra storstäder. Energiföretagen Sverige arbetar aktivt med sina medlemmar för att försöka lösa situationen.
– När det gäller den lokala kapacitetsbristen drar vi nu igång en samling för att komma tillrätta med problemet och för att hitta lösningar tillsammans med andra. Det är inte en fråga som elbranschen kan lösa själv, vi behöver samarbeta med regioner, kommuner och andra aktörer. Vi behöver arbeta djupare med stadsplaneringen och vi behöver även se över tillståndsprocessen. Det är två långsiktiga sätt att arbeta. Sen behöver vi även arbeta på kort sikt, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Frågorna är många: Vad kan vi göra utifrån det nät vi har idag? Hur kan vi jobba med flexibilitet i nätet, hur kan samverkan se ut mellan fjärrvärmen och elsystemet, hur kan smart teknik göra att vi kan reglera och justera mer?
– Här pågår en hel del forskningsprojekt som våra medlemmar driver. Vi har också noterat att det inte är helt klart i lagstiftningen idag vad ett elnätsföretag får göra. Vi kommer att inleda ett antal dialogmöten med samhället runt omkring oss samt med våra medlemsföretag för att ringa in: var finns lösningarna, vad är den gemensamma problembilden och hur kan vi hjälpas åt?

En fråga för politiken
Både effekt- och kapacitetsbristen är två väldigt angelägna frågor, säger Pernilla Winnhed.
– Effektbristen är en nationell fråga, där blir situationen mer och mer ansträngd. Den är inte akut än men tittar vi framåt, där både kärnkraftsreaktorer och kraftvärmeverk stängs ned, kommer det bli väldigt knappt om el när vinterns kallaste dagar kommer. Och när vi inte har lika mycket planerbar produktion av el kvar, blir situationen mer osäker. Det här måste vi ha ögonen på framöver och det är verkligen en fråga för politiken att ha i åtanke. Vi har från branschen sagt att man borde ha ett leveranssäkerhetsmål som kan ge tydliga signaler till bransch och myndigheter om hur man bör investera, säger vd:n och fortsätter:
– Kapacitetsbristen i elnäten är en liknande fråga men mer lokal. Denna är mer kopplad till våra storstäder och områdena kring dem. Egentligen är det kapacitetsbrist i stamnätet, in till städerna. I Malmö har detta blivit tydligt redan idag. Där säger man nej till nya anslutningar för att kapaciteten inte räcker till. Tåg går på halvfart och man skjuter infrastrukturprojekt på framtiden. Det här håller även på att hända i Stockholm, Uppsala, Mälardalsregionen och Göteborg.

Elnätsföretagen i Stockholm har sagt att från 2021 kommer man få säga nej till nya anslutningar. Det hämmar bostadsbyggande, infrastrukturen och kollektivtrafiken som behöver byggas ut.
– Det finns inte mer kapacitet från överliggande nät. Då kan man tänka sig att den lokala elnätsägaren skulle vilja upphandla lokal produktion för att stärka upp nätet. Men det är här som våra elnätsföretag har uttryckt att det inte är tillräckligt tydligt kring vad de får och inte får göra, i lagstiftningen. Här har vi fört dialog med myndigheterna om att tydliggöra lagen så att det blir enklare för företagen att navigera.

Vi har en styrka i Sverige
Samhället blir mer elberoende eftersom el är en viktig lösning för att minska fossilberoendet och det är viktigt att vi alla är medvetna om att ett leveranssäkert system är oerhört betydelsefullt för samhällsutvecklingen, menar Winnhed.
– Det har varit en styrka i Sverige att vi har haft ett så leveranssäkert system och det behöver vi fortsätta ha. Det får inte glömmas bort i den stora omställningen som nu händer.

– Nyligen när den nya budgeten presenterades av regeringen dök det upp några nya skatter på kraftvärme. Det slår väldigt hårt på den lokala kapacitetsfrågan. Koldioxidskatten åttadubblas och energiskatten tredubblas. Det kommer leda till förtida nedläggning av viktig lokal elproduktion och minskar möjligheterna att investera i alternativ. Vi tycker att det är väldigt olyckligt att politiken har valt den vägen framåt, när vi har den här akuta kapacitetsbristen. Det går i helt fel riktning. Branschen har redan satt upp mål om att bli fossilfria – vi behöver en annan väg framåt.

Text av Jessica Nejman

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!