2019-06-10 Enklare och effektivare att bygga fler elnät https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/elnat-webben.png

Enklare och effektivare att bygga fler elnät

Särskilda utredaren Elisabet Falemo och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Källa: Regeringskansliet
Eldistribution

Nätkoncessionsutredningen har lämnat över sitt betänkande till energiminister Anders Ygeman (S) – ”Moderna tillståndsprocesser för elnät”.

Efter överlämningen ägde en pressträff rum där särskilda utredaren Elisabet Falemo och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltog.
– Vi har haft ett ganska stort uppdrag. Systemet som det ser ut idag är bra, men det haltar lite, säger särskilda utredaren Elisabet Falemo under pressträffen.

Koncessionssystemet är uppbyggt idag för när det ska byggas nya nät. Men behovet idag gäller även till stor del befintliga nät, där det behövs göra ändringar och justeringar.

Effektivare processer

Nätkoncessionsutredningen har även tittat över tillståndsprocesserna. Genom att nästan halvera tiden för att ansöka om nätkoncession frigörs det tid och resurser som kommer behövas i samband med energiomställningen, menar Elisabet Falemo.

Nätkoncessionsutredningen har även tagit en titt på markåtkomst och ledningsrätt, då detta ofta leder till långa ledtider innan ens en ledning kan byggas.
– I ett antal förslag föreslår vi att det ska vara möjligt att bedriva parallella processer under delar av projekttiden. Det betyder att man kan komma igång tidigare med markundersökningar, markägarförteckningar med mera. Vi tror att vi kan korta processtiden uppemot två år.

Det och mycket mer togs upp under pressträffen. Energiminister Anders Ygeman (S) säger att trots att Sverige står, tack vare den gröna omställningen, inför den andra generationens elektrifiering i Sverige.
– Vi producerar stora överskott energi i Sverige. Vi exporterar 15-20 TWh om året. Men del el som produceras måste nå fram till konsumenterna. Vi har under de senaste åren tiodubblat investeringstakten i våra elnät. Men det tar tid att bygga elnät. Därför är det förslag som vi idag har tagit emot helt avgörande för att vi ska kunna pressa ned tiderna och bygga snabbare.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!