2019-02-12 Energijätten: Stora investeringar och fortsatt besparing https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/vindkraft-vattenfall-webb.jpg

Energijätten: Stora investeringar och fortsatt besparing

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Eldistribution

Ökad försäljning, produktionsrekord för kärnkraften och framgångar för Wind, men fortsatta utmaningar för Heat. Elpriset steg men på grund av löpande prissäkringar slår inte denna effekt igenom. Så sammanfattar Vattenfall 2018.

Stora investeringar i elnät

Inom Distribution ökade investeringarna i elnätet med över 20 procent i Sverige. Ny lagstiftning gör dock att Vattenfall framöver kommer behöva att minska investeringarna.

– Det är ett bekymmersamt läge för oss, för vi vill och vi behöver investera i uppgradering av näten, både för att klara att anslutna all ny förnybar kapacitet och för att bygga ut infrastruktur som behövs för att möta de växande städernas behov. Den nya regleringen om Sveriges elnätstariffer gör det svårt att klara det.  För oss innebär det att vi behöver sänka våra investeringsambitioner, säger Anna Borg, Vattenfalls finansdirektör i ett pressmeddelande.

Stor förödelse av stormen

Strax efter nyår orsakade stormen Alfrida stor förödelse i Sverige. Som mest var 63 000 Vattenfallkunder utan ström. Återställningsarbetet kommer att pågå stora delar av året.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade som gjort storartade insatser för att hjälpa våra kunder i en svår situation, säger Magnus Hall.

Vattenfalls elnätsbolag i Berlin har under året bland annat skrivit kontrakt om laddinfrastruktur när staden byter ut sina 1 400 dieselbussar mot elbussar.

Det underliggande rörelseresultatet för Distribution ökade med 200 miljoner kronor till 6,3 miljarder kronor  för 2018.

Besparingsprogrammet fortsätter

För att öka effektiviteten bedriver Vattenfall ett besparingsprogram om 2 miljarder SEK till 2020 för stabs- och stödfunktioner. Detta projekt har fortlöpt enligt plan och vid årsskiftet hade personalstyrkan reducerats med 400 heltidstjänster.

 

Läs resten av rapporten här. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!