2019-01-22 Eskalerat: Sverige riskerar elbrist https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/investering-i-elnat-i-harjedalen.jpg

Eskalerat: Sverige riskerar elbrist

Elnätet ska säkras för framtiden.
Bildkälla: Härjeåns Nät AB.
Eldistribution

Svenska Kraftnät har tidigare varnat om en stundande elbrist för Sverige om inte vissa åtgärder vidtas. Myndigheten säger, i en intervju med SVT, att landet nu riskerar elbrist. Svenska kraftnät säger nej till att öka nätkapaciteten på flera håll.

– För tre år sen hade vi inte det här problemet, säger Niclas Damsgaard, marknadsstrateg Svenska Kraftnät.

– Vi har ett antal områden i landet där vi har problem med nätkapaciteten, säger Niclas Damsgaard, marknadsstrateg Svenska Kraftnät till SVT.

Utmanande för nyetableringar

Problem i nätkapaciteten kan bland annat leda till utmaningar för nyetableringar, växande städer och transport. Idag ligger vissa orter redan väldigt nära taket. Det är bland annat därför som Svenska Kraftnät säger nej till ökat effektuttag innan åtgärder vidtas.

Anledningen bakom situationen är bland annat växande städer och industri.

– Det är en kombination. I grunden har vi växande städer, med fler bostadsområden och ökad kollektivtrafik, sedan kommer på toppen av det de stora industrierna, batterifabriker, datahaller och liknande som vill etablera sig, säger Niclas Damsgaard till SVT.

Det behövs byggas fler elledningar. Men det tar tid, mellan 10-15 år.

Alternativa lösningar

Enligt SVT tittar Svenska Kraftnät på alternativa lösningar som elkablar vilka klarar högre effekt, lokal elproduktion och ett mer effektivt utnyttjande av dagens nät.

– Det är inte energin som är problemet utan effekten, alltså att vi gör av med väldigt mycket samtidigt, säger Kjell Andersson till SVT, som är elnätschef på kraftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö, och fortsätter:

– Vi har ju byggt motorvägar för elen, och man kan jämföra det med Essingeleden. Det är trångt vissa delar av dygnet, andra delar är det ganska så lugnt. Det är en stor utmaning att lära oss utnyttja elnätet bättre över dygnet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!