2018-10-23 Stor kraftledningsaffär för Eltel https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/eltel-kraftledning.jpg

Stor kraftledningsaffär för Eltel

Bildkälla Eltel
Bildkälla Eltel
Eldistribution

Eltels polska bolag Eltel Networks Energetyka S.A. har i ett konsortium tecknat avtal med det polska kraftnätföretaget PSE S.A. om att bygga en kraftledning på 400 kV. Eltels andel av kontraktet är värd cirka 18,5 miljoner euro.

Den nya kraftledningen kommer att löpa mellan Ostrołęka och Stanisławów, med en total längd på 105 km. Avtalet inkluderar också en uppgradering av två transformatorstationer, designarbeten, ledningsrättigheter och dokumentation av leveransen.

Projektet har påbörjats och kommer att färdigställas i slutet av 2023.

De två andra partnerna i konsortiet är SPIE ELBUD Gdańsk S.A. och ELFEKO S.A., med den sistnämnda som konsortieledare. Eltels andel i konsortiet kommer att vara densamma som de andra parternas, vilket innebär en tredjedel av kontraktsvärdet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!