2018-10-16 Branschen kraftsamlar för mer el https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/vattenfall-siemens-el-webb.jpg

Branschen kraftsamlar för mer el

Erik Mårtensson, chef för Siemens i Sveriges division Energy Management. Foto: Daniel Roos
Erik Mårtensson, chef för Siemens i Sveriges division Energy Management. Foto: Daniel Roos
Eldistribution

Nyligen undertecknades en stor affär där Siemens kommer att leverera en 220 kV-station till Vattenfall Eldistribution AB i Järva för att stärka inmatningen av el till Stockholm. Affärsvärdet uppgår till knappt 200 miljoner kronor. 

Leveransen innebär ett helhetsansvar för ombyggnad av den befintliga stationen för transformering av el från 220 kV till 20 kV. I uppdraget ingår markarbete, rivning av befintlig utrustning i stationen, byggnation samt ett gasisolerat ställverk (GIS) inklusive all kontroll- och skyddsutrustning. Ombyggnaden av stationen kommer att pågå 2019 till 2021. GIS-ställverk är utrymmeseffektiva och används därför oftast i tät bebyggelse istället för traditionella luftisolerade ställverk som är vanligare på landsbygden.

– Vi är mycket glada för förtroendet att få leverera denna viktiga station till Vattenfall Eldistribution, säger Erik Mårtensson, chef för Siemens i Sveriges division Energy Management i ett pressmeddelande.

Nya utmaningar

Elnätet i Sverige står inför nya utmaningar i och med växande större städer, pågående elektrifiering inom bland annat transportsektorn och anslutning av allt mer förnybar elproduktion.

– På Siemens ligger vi långt fram och kan erbjuda många smarta och trygga lösningar till elnätens ägare, fortsätter Erik Mårtensson. Bland annat skapar digitaliseringen av elnäten många möjligheter till effektivare förvaltning och drift, vilket i slutändan är till gagn för alla företag och hushåll som är anslutna.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!