+ Nyheter och projekt inom eldistribution

Eldistribution och projekt inom elbranschen är något som tveklöst berör oss alla. El och energifrågor är ständigt aktuella, och tekniska framsteg inom elbranschen avlöser varandra.

2021-08-23 Ny prismodell ska minska effekttopparna i elnätet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/ellevio-elnat-webb.jpg

Ny prismodell ska minska effekttopparna i elnätet

Eldistribution

Göteborg Energi Nät inför en ny prismodell som ska motverka effekttoppar i elnätet.

2021-06-23 Mer normala elpriser att vänta framöver https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/los-energy.jpg

Mer normala elpriser att vänta framöver

Eldistribution

År 2020 var elpriserna de absolut lägsta sedan omregleringen av elmarknaden 1996

2021-04-26 Nu ska elförluster återvinnas i nytt samarbete https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/kraftledning.jpg

Nu ska elförluster återvinnas i nytt samarbete

Eldistribution

I ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Stockholm Exergi kommer värmen från en nätstation i att tas om hand och återanvändas i Stockholms fjärrvärmesystem.

2021-03-03 Svk ökar investeringstakten i transmissionsnätet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/kraftledning.jpg

Svk ökar investeringstakten i transmissionsnätet

Eldistribution

Förklaringen är att flera projekt som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.