+ Nyheter och projekt inom eldistribution

Eldistribution och projekt inom elbranschen är något som tveklöst berör oss alla. El och energifrågor är ständigt aktuella, och tekniska framsteg inom elbranschen avlöser varandra.

2019-10-14 Europeisk standard för elväg? https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/elvag-svensk-elstandard-sek.jpg

Europeisk standard för elväg?

Eldistribution Vägar

Det finns ett förslag till en europeisk förstandard för elvägar.

2019-10-14 Eltel tecknar tvåårigt ramavtal https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/eltel-finland-webb.jpg

Eltel tecknar tvåårigt ramavtal

Eldistribution

Värt 13 miljoner euro inom affärsområdet Power.

2019-10-08 Fortum köper andel av Uniper https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/luca-bravo-och-jason-blackeye.jpg

Fortum köper andel av Uniper

Eldistribution

Efter affären äger Fortum ungefär 70,5 procent av aktierna.

2019-09-30 Lägre elpriser än förra året https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/bixia-elnat-el-webb.jpg

Lägre elpriser än förra året

Eldistribution

Det är betydligt lägre än förra året då priset var över 50 öre.

2019-09-24 Omfattande elektrifieringssatsning i Dhaka https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/hifab-dhaka-el.jpg

Omfattande elektrifieringssatsning i Dhaka

Eldistribution

Fortlöper under fem år och som sysselsätter över 60 internationella och nationella konsulter.

2019-09-18 Pengar till ökad elsäkerhet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/strommast-.jpg

Pengar till ökad elsäkerhet

Eldistribution

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en anslagshöjning till Elsäkerhetsverket.

2019-09-12 Nej till omdebatterad kraftledning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/strommast-.jpg

Nej till omdebatterad kraftledning

Eldistribution

Ett stort antal fastighetsägare och berörda kommuner har motsatt sig ledningens sträckning och utformning.