+ Nyheter och projekt inom eldistribution

Eldistribution och projekt inom elbranschen är något som tveklöst berör oss alla. El och energifrågor är ständigt aktuella, och tekniska framsteg inom elbranschen avlöser varandra.

2021-04-26 Nu ska elförluster återvinnas i nytt samarbete https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/kraftledning.jpg

Nu ska elförluster återvinnas i nytt samarbete

Eldistribution

I ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Stockholm Exergi kommer värmen från en nätstation i att tas om hand och återanvändas i Stockholms fjärrvärmesystem.

2021-03-03 Svk ökar investeringstakten i transmissionsnätet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/kraftledning.jpg

Svk ökar investeringstakten i transmissionsnätet

Eldistribution

Förklaringen är att flera projekt som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.