2021-04-05 Här finns det mest solceller https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/solceller-bygglov-slopas-regeringen-bixia-1.jpg

Här finns det mest solceller

Energi

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka och den totala installerade effekten är nu över 1GW. Mest solel installeras i Göteborg. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

I Sverige installerades nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar under 2020, med ungefär 400 MW i installerad effekt.

Ackumulerat vid slutet av 2020 fanns det 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar, jämfört med 43 944 år 2019. Den totala installerade effekten uppgick till 1 090 MW jämfört med 698 MW år 2019.

Den installerade effekten på 1 GW producerar lika mycket el per år som en kommun av Lunds storlek använder årligen, eller tillräckligt mycket el för varje hushåll i Sverige att tvätta en tvätt i 60 grader, varannan dag under ett år.

Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning. 

4 procent av den totala installerade effekten i Sverige finns i Göteborgs kommun

Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt med 39,8 MW, vilket är nästan 4 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade mest under 2020, 17,2 MW. Strängnäs kommun ökade mest relativt 2019. Där skedde en ökning på 344 procent vilket motsvarar 14,5 MW.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!