2021-01-20 Så stor är andelen förnybar energi i Europa https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/1022097482_7180c6abce_o.jpg

Så stor är andelen förnybar energi i Europa

Foto: Andreas Klinke Johannsen / Flickr
Foto: Andreas Klinke Johannsen / Flickr
Energi

Andelen förnybart i EU:s totala elproduktion har fördubblats sedan 2005. Den utgör nu en tredjedel av all el som produceras, enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån, rapporterar Vetenskapsradion.

Skiftet från kol, olja och gas till förnybar el har inte bara minskat klimatpåverkan utan även minskat försurning och övergödning samt lägre utsläpp av hälsofarliga sopartiklar, enligt rapporten.

Men för att EU ska nå sitt nya klimatmål om att kapa utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent jämfört med 1990-års nivåer måste andelen förnybart fördubblas ytterligare en gång på tio år istället för femton.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!