2020-10-05 Nya förskolan byggs med unik energilösning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/forskola3.jpg

Nya förskolan byggs med unik energilösning

Förskola i Mariestads kommun
Nya förskolan i Mariestad för en energilösning som är unik för den typen av byggnader. Bild: Serneke
Energi
Energieffektivisering

Serneke och Mariestads kommun tecknar entreprenadavtal för att i samverkan uppföra Kronoparkens förskola. Projektets energilösning, där solenergi och vätgas kombineras, blir den första av sitt slag i Sverige i den här typen av byggnad.

För att möta behovet av framtida förskoleplatser startar nu byggnation av en ny och hållbar förskola i Mariestad. Den nya förskolan byggs på samma fastighet som den gamla Kronoparksskolan låg och får två våningar med åtta avdelningar för 140 barn.

Den nya förskolan har en unik energilösning och projektet är en del av Mariestads kommuns framtidssatsning ”ElectriVillage”.

Solceller på förskolans tak kommer att ombesörja större delen av energibehovet. Av överskottselen produceras vätgas, som både produceras och lagras i en byggnad utanför skolbyggnaden. Under årets mörka period när inte solen räcker för att täcka energibehovet, omvandlas vätgasen till el- och termisk energi som används för drift och uppvärmning.
Leverantör för energilösningen är Nilsson Energy.

Projektet ligger helt i framkant vad gäller energilösningen och det har därmed ställts höga krav på inblandade aktörer. I projekteringsskedet har noggranna utredningar genomförts. Till exempel har det handlat om riskanalyser och klassningsplan, i vilka bland annat Räddningstjänsten varit delaktig.

Projektet byggstartas i oktober 2020 och beräknas stå klart i januari 2022. Ordersumman på 65 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!