2020-09-23 Försämrat resultat för Skellefteå kraft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/09/Namnlos-1.png

Försämrat resultat för Skellefteå kraft

Elin Bergsten, ekonomichef Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson. (Bild till höger): Fotograf: Patrick Degerman
Energi

Det låga elpriset slår hårt mot Skellefteå Krafts resultat till och med 31 augusti. Koncernens resultat för årets första åtta månader landar på på 207 miljoner kronor, vilket är 200 miljoner kronor lägre än samma period 2019.

Förklaringarna till det försämrade resultatet är fortsatt låga elpriser, hög produktion och lägre efterfrågan till följd av varmt, vått och blåsigt väder samt begränsad överföringskapacitet som pressat priserna.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

”Trots oroliga tider och ekonomiska utmaningar så står Skellefteå Kraft på en god grund. Vi är finansiellt stabila och vi fortsätter att ta långsiktiga beslut som möjliggör vår resa mot hundra procent förnybart samt att vi ska vara en viktig aktör som främjar bygdens fortsatta utveckling”.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!