EnergiElolyckor: tre omkom 2019
08.01.2020 13:30 3 min lästid

Elolyckor: tre omkom 2019

08.01.2020 13:30 3 min lästid

Bildkälla: Elsäkerhetsverket / AdobeStock

Yngre och medelålders män är de som främst förolyckas.

Jessica Branschaktuellt
0

Under 2019 omkom tre personer i samband med elolyckor och yngre och medelålders män är de som främst förolyckas.

I februari klättrade en man i 40-årsåldern upp i en fackverksstolpe och kom i kontakt med en spänningssatt del av anläggningen och avled. I augusti omkom en linjemontör i 40-årsåldern som arbetade med felavhjälpning. Han utsattes för strömgenomgång under arbetet och förolyckades. Under juni månad påträffades en man avliden mellan järnvägsspåren i Vårgårda kommun. Mannen hade under färd på utsidan av tåget troligtvis kommit i kontakt med spänningsförande delar på tåget eller kontaktledningen, det skriver Elsäkerhetsverket.

Snitt fyra per år

Under 2000-talet har i snitt fyra personer per år omkommit i elrelaterade olyckor. Även om trenden med allt färre dödsolyckor orsakade av el är nedåtgående, inträffar fortfarande många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.

– Under senaste decenniet har mindre än hälften så många personer omkommit på grund av el som de föregående tio åren. Vikten av god säkerhetskultur vid arbete är en orsak till en minskning av dödsolyckorna över tid, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Elsäkerhetsverkets statistik baseras i första hand på anmälningar från de som yrkesarbetar med el. För att få en bild av vad som händer utanför yrkeslivet kompletterar myndigheten sin statistik med hjälp av externa undersökningar.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!