2019-10-09 Stor efterfrågan på stöd till energiomställning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/joey-kyber-.jpg

Stor efterfrågan på stöd till energiomställning

Foto: Joey Kyber
Energi

Energimyndigheten har delat ut totalt 130 miljoner kronor till 70 olika projekt för att driva på arbetet med energi- och klimatomställning

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå har fått stöd. Stödet är fördelat på cirka 70 olika projekt med fokus på bland annat fysisk planering, hållbara transporter och offentlig upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det strategiska och långsiktiga arbetet.

– Det märks att det finns ett stort behov av extra stöd för att på fart på energi- och klimatarbetet i offentlig sektor, och det har varit en stor efterfrågan på stödet då vi totalt fått in cirka 130 ansökningar, säger Rebecka Marklund, handläggare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

”Positivt att vi fått så stor spridning”

Stödet har kunnat sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå, exempelvis kommuner, landsting, energikontor och länsstyrelser.

– Det är positivt att vi fått en så stor spridning av stödet. Ska vi lyckas minska utsläppen och nå de energi- och klimatpolitiska målen på kort tid räcker det inte att några få kommuner går i fronten. Vi måste även flytta den stora massan. Sverige har 290 kommuner och 21 län och regioner som alla har stor rådighet att genomföra åtgärder då de också har en nära dialog med både medborgare och företag, säger Rebecka Marklund, handläggare på Energimyndigheten.

I nuläget finns inget beslut om fortsättning av stödet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!