2019-09-30 Statliga jätten prischockar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/kraftledning.jpg

Statliga jätten prischockar

Kraftledning
Foto: Svenska kraftnät/Tomas Ärlemo
Energi

Svenska Kraftnät höjer effektavgiften med 20 procent från årsskiftet, enligt ett pressmeddelande. Beslutet innebär även en höjning av de balansansvariga företagens avgifter.

Den höjda effektavgiften beror främst på Svenska kraftnäts ökade kostnader för stödtjänster och kostnader för sanering och uppgrävning av kreosotimpregnerat trä som en följd av en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Gällande energiavgiften, som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet, så övergår Svenska kraftnät till rörligt förlustelpris från och med 1 januari 2020.

– Förändringen innebär att förlustelpriset i energiavgiften, som idag fastställs årligen, istället kommer att variera med det faktiska elspotpriset per timme i respektive elområde, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad på Svenska kraftnät.

För de balansansvariga företagen kommer grundavgiften för förbrukning och produktion att höjas med cirka 35 procent, enligt Svenska Kraftnät.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!