2019-03-12 SolTech förvärvar majoriteten i konkurrent https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/08/solceller.jpg

SolTech förvärvar majoriteten i konkurrent

Bildkälla: Pixabay / creative commons
Bildkälla: Pixabay / creative commons
Energi

SolTech Energy Sweden AB har nyligen förvärvat 60 procent av aktierna i solenergiföretaget Swede Energy Power Solutions AB. Tidigare förvärv gjordes av majoriteten i Nyedal Solenergi samt NP-Gruppen.

SolTech offentliggör härmed sitt tredje förvärv i år enligt den förvärvsstrategi som presenterades den 25 oktober 2018. Swede Energy är baserat i Jönköping samt i Stockholm, grundades 1988, har 14 anställda och omsatte under 2018 cirka 43 miljoner kronor med ett positivt resultat.

Förvärvet av Swede Energy i ekonomiska termer: 

  • SolTech förvärvar 60 procent av Swede Energy Power Solutions AB (Swede Energy) med en option att förvärva resterande 40 procent senast år 2023.
  • Samtliga aktier i Swede Energy värderas, förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål uppnås, till 45 MSEK. Den totala förvärvslikviden för 60 procent av aktierna uppgår därmed till 27 MSEK.
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 6,3 MSEK samt nyemitterade aktier i SolTech till ett värde av 8,1 MSEK (motsvarande 30 procent av köpeskillingen). Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 6,3 MSEK betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås.
  • En rörlig omsättnings- och vinstbonus om totalt 11 MSEK kan utfalla om den sammanlagda omsättningen överstiger 420 MSEK för åren 2019–2022 med bibehållna lönsamhetsmål.
  • Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade SolTech aktier.
  • SolTechs bedömning är att förvärvet kommer bidra med cirka 70 MSEK i omsättning för verksamhetsåret 2019 och med ett positivt rörelseresultat.
  • SolTech räknar också med fortsatt kraftig tillväxt med succesivt ökade rörelsemarginaler 2020 och framåt. Detta till följd av ökad försäljning av SolTechs egna produkter samt synergieffekter inom inköp, lager & logistik, marknadsföring, personal samt administration.

Vd Stefan Ölander i en kommentar:

– Det är med stolthet jag konstaterar att vi på kort tid förvärvat tre högintressanta bolag. Vårt mål med detta och kommande förvärv är att addera kompetens, drivna entreprenörer och försäljningskanaler för våra egna produkter samt ökad tillväxt och lönsamhet inom SolTechkoncernen. Detta gör vi nu genom förvärvet av majoriteten i Swede Energy där VD Christoffer Caesar och hans team kommer att bli en stor tillgång för oss. Vi jobbar samtidigt vidare med planen att under 2019 presentera ytterligare förvärv med målet att bygga SolTech till Nordens mest framgångsrika solenergikoncern. Närmast på tur står dock att få igång samarbetet med NP-Gruppen, Nyedal Solenergi och Swede Energy i syfte att säkerställa att detta går enligt plan.

Christoffer Caesar, vd Swede Energy i en kommentar:

– Att bli en del av SolTech-familjen är något hela Swede Energy ser som en strålande och ömsesidig möjlighet. Swede Energy har levererat lönsamma och säkra energianläggningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier i 30 år. Att utöka vårt sortiment med SolTechs innovativa integrerade solcellsprodukter ser vi som ett naturligt nästa steg och en möjlighet att tillsammans växa på den nordiska marknaden med både traditionella och integrerade solcellsanläggningar. Vi känner varandra väl och har stort förtroende för SolTech sedan vi fick uppdrag att 2018 bygga en av Sveriges största integrerade solcellsanläggningar på ca 100kWp med SolTech Shingel.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!