2019-02-18 Ekestubben – Lidköping Elnäts största investering någonsin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/ekestubben-rejlers.jpg

Ekestubben – Lidköping Elnäts största investering någonsin

Lars-Göran Färdig och Patrik Johansson. Foto: Rejlers Sverige AB
Lars-Göran Färdig och Patrik Johansson. Foto: Rejlers Sverige AB
Eldistribution
Energi
Reportage

Snart är den helt klar. I skrivande stund återstår endast det sista arbetet på Lidköping kommuns nya mottagningsstation Ekestubben. En investering på 149 miljoner, som har planerats ända sedan 2002.

Satsningen beskrivs som den största investeringen någonsin i kommunens elnät, på Lidköpings kommuns hemsida. Stationen byggs vid Ängen i Lidköping och kommer att omvandla spänningen i tre steg, från 130 kV, till 40 kV och sedan 10 kV.

Den nya stationen kommer bland annat att säkra reservkraft åt kommunen. När den är färdig kommer stationen att ha reservmatning av el från både Trollhättan och Timmersdala. Det gör att kommunen har elförsörjning även om det skulle uppstå problem med en av ledningarna.

Anläggning och drift

Lars-Göran Färdig, projektledare på Lidköping Elnät berättar att det inte var förrän 2014 som arbetet med Ekestubben kunde sätta igång.

– Det var inte förrän vi var klara med arrangemanget med Ellevio och Vattenfall som vi kunde påbörja projektet. Med den nya stationen kommer vi att köpa elkraft med 130 kV från Vattenfall, istället för att som idag från Ellevio på 40 kV.

Lidköping 110 år

Beslutet var minst sagt välkommet, Lidköping Elnät firar i år 110 år och Lidköpings kommun har som mål att expandera till 45 000 invånare till 2030. Och när Branschaktuellt pratar med Lars-Göran om själva processen blickar han tillbaka positivt. Beslutet togs av enade politiker i Lidköpings kommun och samarbetet med entreprenörerna har gått riktigt bra.

– Jag vill gärna lyfta samarbetet med entreprenörerna lite extra. Vi är väldigt nöjda med samarbetet och har löst alla problem gemensamt. Något som syns lite extra nu i slutarbetet, då vi håller vår budget. Det har varit en spännande resa, från beslut, till alla upphandlingar och nu själva slutförandet. Det känns roligt måste jag säga, stimulerande.

Faktaruta:

Konstruktör: Rejlers
Byggenteprenör: NCC
Montage: ATS Kraftservice, Caverion
Transformator: Etra
Ställverk:130, 40 och 10kV: ABB
Kontrollskåp: Alvesta svets och ventilation
Växelströmsutrustning: HT Centraler
Likströmsutrustning: Kraft Power
Nollpunktsutrustning: Sveab
Kondensatorbatteri: ABB

KOMMENTAR FRÅN KONSULTEN REJLERS

Lidköping Elnät har tillsammans med Rejlers, genom delad entreprenad, skött projektet sedan start. Men det var inte riktigt förrän 2015 som det hela tog fart för Rejlers.

Tillsammans med Lidköpings Elnät har Rejlers upphandlat apparater och entreprenörer. Även tagit fram förfrågningsunderlag, gjort utredningar, upphandlingar och kontrakthandlingar samt utfört konstruktion och provning.
Rejlers har arbetat med liknande projekt i nästan 20 år och har idag en bred kompetens för att skräddarsy efter kundens behov.

Dock lyfter Patrik Johansson, ansvarig för projektet, att Ekestubben representerar Rejlers division Energy största projekt hittills som delad entreprenad.

– Vi har gjort ett flertal liknande projekt men inte i denna omfattning. Något som är unikt med den här stationen är dess tre spänningsnivåer, och sen finns det nästan allt man kan tänka sig inom elkraft: ett luftisolerat utomhusställverk, inomhus GIS- Ställverk, luftisolerat inomhusställverk, transformatorer, nollpunkter samt kondensatorbatterier med tillhörande kontroll-, kommunikations- och fjärrutrustning.

Utmaningar

Projektet i sig har inte stött på några större problem, rådande markförhållanden bjöd på vissa utmaningar men nu är det framåt som Johansson blickar.

– Det är efter 2019 som nästa utmaning kommer. Då ska hela Lidköpings nät läggas över. En överläggning som kommer att innebära ett kort totalavbrott för hela Lidköping.

Lyckat projekt

När själva samarbetet kommer på tal instämmer Johansson med Lars-Göran Färdig från Lidköpings Elnät om att samarbetet med alla inblandade har gått riktigt smidigt.

– Vi har aldrig haft ett sådant här stort projekt där vi bygger en helt ny station som delad entreprenad. Det är precis det här som är så roligt, att kunna styra upp ett liknande projekt, med allt från projektering och genomförande av mark, bygg till idrifttagning och service av elnätet. Det är ett roligt samarbete.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!