2018-12-18 Stockholm Exergi: egentligen redovisat för höga utsläpp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/vartaverket-stockholm-exergi-webb.jpg

Stockholm Exergi: egentligen redovisat för höga utsläpp

Värtaverkets biokraftvärmeverk KVV8, fasaden. Fotograf: Robin Hayes
Värtaverkets biokraftvärmeverk KVV8, fasaden. Fotograf: Robin Hayes
Energi

Värtaverket i Stockholm ska ha lämnat in felaktiga siffror rörande utsläpp av växthusgaser till Naturvårdsverket. Det skriver SvD i en artikel med hänvisning till DN.

Av det som rapporterats in ska felaktigheterna omfatta 2,2 procent. Vilket motsvarar ungefär 10 000 ton koldioxid, rapporterar Dagens Nyheter.

Men det här stämmer alltså inte, det skriver Stockholm Exergi i ett pressmeddelande: Rätt ska vara rätt – både i utsläppshandeln och i media. Där listar aktören kommentarerna.

  • Den process som nu pågår avseende utsläppen 2017 syftar till att vi ska överlämna rätt antal utsläppsrätter till det så kallade unionsregistret, inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter. Lagstiftningen, med krav på övervakning och noggrannhet, syftar till just detta. Att rapportera rätt utsläpp är en självklarhet för oss.
  • Naturvårdsverkets preliminära bedömning innebär att vi har överlämnat ca 0,7 % för få utsläppsrätter.
  • Vi har enligt vår egen bedömning och som nu styrks av extern expertis överlämnat ca 0,2 % för många utsläppsrätter för Värtaverket 2017 och någon avgift ska inte utgå.Den metod vi tillämpat har godkänts av tidigare tillsynsmyndighet.
  • DNV ville inte verifiera vår utsläppsrapport men när den väl inrapporterats kan den inte justeras. Det är naturvårdsverket som då ska ta vid och fastställa vilka utsläpp som ska räknas om till utsläppsrätter och överlämnas till handelsregistret.

”Förmodligen Sveriges mest komplicerade system”

Kopplat till detta hör även granskaren som Bureau Veritas anlitade. Dock förlorade Bureau Veritas sin svenska ackreditering, Stockholm Exergi valde då att anlita ett annat företag, DNV.

”Vi saknade grund för att i förtid avsluta vårt avtal med Bureau Veritas, som hela tiden var ackrediterade för denna granskning. Vi är dock givetvis alltid beroende av att de som granskar vår verksamhet har erforderlig kompetens och förmåga att genomlysa de komplexa processer som förekommer på Värtaverket. De flesta granskare, inklusive DNV:s, har vittnat om att denna anläggning förmodligen har Sveriges mest komplicerade system.”

Exergi nämner att utsläppsrapporten från Värtan 2017 bedömdes inte som tillfredsställande av DNV och då ska naturvårdsverket ta över och slå fast CO2-utsläppet som ska vara grund för hur många utsläppsrätter som ska överlämnas.

”Vi kan i det läget inte ta tillbaka och justera rapporten som är låst i rapporteringssystemet. Men vi har försett naturvårdsverket med omfattande underlag där vi bland annat reviderat upp förbrukningen av kol något. Med hänsyn till den fördjupade granskning vi gjorde efter DNV:s granskning valde vi att överlämna utsläppsrätter till en högre nivå jämfört med den ursprungliga utsläppsrapporten. Det fanns dock inte tid eller ens formell möjlighet att revidera den initiala utsläppsrapporten.”

Slutligen nämner Exergi att, såvitt de nu kan bedöma har de överlämnat för många utsläppsrätter, inte för få. Men det är naturvårdsverket som slutligen ska avgöra detta.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!