2018-12-18 Sverige: rekordnivåer av förnybar energi https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/anvandningen-av-energi-fran-fornybara-energikallor-2017.jpg

Sverige: rekordnivåer av förnybar energi

I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten.
I statistiken ingår storskaliga värmepumpar inom fjärrvärmesektorn. Värmepumpar i småhus, lokaler och flerbostadshus ingår inte i statistiken. Källa: Energimyndigheten.
Energi

I Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser framgår det rekordnivåer, noterade både för biobränslen och vindkraft. 

Användningen av förnybar energi 2017 ökade till samma rekordnivå som 2015 då vattenkraften var särskilt hög. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige. Under senare år har biobränslen ökat i sådan omfattning att dessa nu står för en klart större andel av den svenska energianvändningen än olja.

– Historiskt har den ökade biobränsleanvändningen främst berott på en ökad användning av trädbränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. Den trenden fortsätter men ökningen under senare år kan främst förklaras av en kraftigt ökad användning av biodrivmedel, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Ökad vindkraft

Utöver att användningen av biobränslen ökade under 2017 steg även vindkraftsproduktionen till rekordnivå. Vindkraftsproduktionen ökade 2017 med 14 procent och står för en växande andel av den förnybara energin. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft vilket utgör 11 procent av Sveriges elproduktion.

Användningen av förnybar energi, som består av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar, har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har användningen av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!