2018-12-12 Trots miljardinvesteringar: ”Elnäten räcker inte till” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/eon-mote-kommuner-vd-omgjord.jpg

Trots miljardinvesteringar: ”Elnäten räcker inte till”

På bild syns Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution. Foto Maria Carlsson
På bild syns Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution. Foto Maria Carlsson
Energi
Infrastruktur
Nyheter

Skånes expansion hotas. Sveriges behov av elnät har inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på nya elbilar, elbussar, fler tåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering, nya datacenter och omställning till mer sol och vind.

Det menar Eon som nu larmar om läget i södra Sverige. ”Detta är Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt, viktigare än nya vägar och järnvägar. Vi kommer varken klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet.”

Växa med ett Trelleborg

Det pågår en kraftig befolkningsökning i våra städer. Malmö stad beräknas de kommande tio åren växa med ett Trelleborg. och trots att Eon har investerat omkring 3 miljarder kronor per år de senaste åren, kan bolaget idag i princip inte leverera mer el i södra Skåne än vad som redan sker. Elnäten räcker helt enkelt inte till.

Problemen finns i lokalnätet, regionnätet och i stamnätet, skriver Eon. Just i södra Skåne finns problemet i tillförseln från det nationella stamnätet. Enligt Svenska Kraftnät, som äger stamnätet, kommer lösningen om åtta – tio år. Eon tittar på olika lösningar för att lindra effekterna av denna kapacitetsbrist.

Kommunerna samlas

Som ett led i detta bjöd Eon nyligen in ett antal kommuner för en informationsträff om den kritiska elsituationen i Skåne. Här beskrevs det faktiska läget som de facto innebär att redan i dag används kalla dagar mer el än vad som finns tillgängligt. Detta har fått till följd att alla större abonnemangsökningar nu måste utredas grundligt.

Men det finns relativt snabba åtgärder som skulle kunna lindra effekterna av kapacitetsbristen i elnäten. Bland åtgärderna på kort och medellång sikt finns driftomläggning, det vill säga transportera elen över längre sträckor, något som kortsiktigt kan underlätta situationen men samtidigt innebär något högre risker.

Krävs kraftfulla investeringar i elnäten

Motköp, där el köps tillbaka från utlandsförbindelsen Baltic Cable, är ett annat alternativ.

– EUs regelverk slår fast att flöden över landsgränser ska prioriteras. Skulle det vara export över Baltic Cable samtidigt som det är kapacitetsbrist så kan motköp på marknadsmässiga villkor göras så att kraften stannar i området, vilket är helt enligt regelverken. Vi har naturligtvis förhoppningar om att tillsammans med Svenska Kraftnät komma fram till en lösning kring motköp och vi har en bra dialog, sa Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

– Vi kommer självfallet att göra allt för att få till ett tydligt regelverk och enkla processer för att lindra verkningarna av kapacitetsbristen. Men ska vi klara energiomställningen och tillväxten då är det kraftfulla investeringar i elnäten som krävs. Vi behöver även en reglering som ger stabila och långsiktiga förutsättningar mot dagens fyraårsperioder, säger Johan Mörnstam vidare.

– Den långsiktiga lösningen heter ökad kapacitet i elnäten, och det gäller alla spänningsnivåer. När det gäller södra Skåne, är det främst kapaciteten i stamnätet som behöver öka. Men Svenska Kraftnät, som äger stamnätet, har signalerat att detta först kan göras år 2027, avslutar Johan Mörnstam.

 

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!