2018-12-11 Höga krav på industriella nät https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/elpriset-nils-holgersson.jpg

Höga krav på industriella nät

Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) / Bruce Guenter
Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) / Bruce Guenter
Energi
Industri
Svensk Elstandard lanserar standarden SS-EN 50173-3. Här finns råd och specifikationer för nät, både för större anläggningar och för industrilokaler i byggnader som också hyser till exempel kontor.

Också där sista länken är trådlös behövs en pålitlig förbindelse fram till accesspunkten. Skydd och säkerhet är viktigt, liksom olika miljöförhållanden, som mekaniska påfrestningar och EMC-egenskaper, skriver SEK i ett pressmeddelande. En riktig installation av nät för informationsöverföring i industrier är en viktig förutsättning för en tillfredsställande tillgänglighet och goda prestanda för de anslutna systemen.

Automationsöar

SS-EN 50173-3 beskriver generella kabelnät i industri och de gränssnitt där de är anslutna till applikationsspecifika komponenter. Den omfattar både nät med fiber och med balanserade kablar och behandlar särskilt anslutning till lokala nät i automationsöar. Liksom övriga särskilda delar av SS-EN 50173 (till exempel om nät för bostäder eller kontor), används delen om nät för industrier tillsammans med den allmänna och grundläggande första delen, SS-EN 50173-1. SS-EN 50173-3 ansluter dessutom till standarden SS-EN 61918, Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring. Den ger en gemensam referens för installation av media för de flesta typer av nät för industriell kommunikation. På så sätt är den en grund för installation av olika typer av fältbussar, något som beskrivs i olika delar av SS-EN 61784-5-X.

OM5 för fiberkabel

Bland nyheterna i den nya SS-EN 50173-3 som fastställdes i september finns installationer för den nya klassen OM5 för fiberkabel och för klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel.

Arbetet med serien SS-EN 50173 har skett i europeiskt samarbete och resultatet har också antagits som europeisk standard. Det bygger dessutom på internationella arbeten som gjorts inom IEC och ISO. Svenska specialister har deltagit genom gruppen SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

De andra nämnda svenska standarderna har tagits fram i den internationella standardorganisationen IEC, i kommittén TC 65 för industriell processtyrning, där svenska intressenter deltar genom SEK TK 65. Några andra aktuella standarder därifrån är SS-EN 62657 om trådlös kommunikation i industriella nätverk och serien SS-EN 61346 med EMC-fordringar på utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål.

 

Här kan du läsa mer om samtliga standarder. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!