2018-12-11 Så förs kapitalet till Parisavtalet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/kolkraftverk-wwf-webb.jpg

Så förs kapitalet till Parisavtalet

Kolkraftverk. Fotograf: Sam Hobson WWF UK
Kolkraftverk. Fotograf: Sam Hobson WWF UK
Energi
Industri
Nya analysmetoder är en nyckel för att nå klimatmålen för finansmarknaden. Detta visar en rapport från WWF som kartlagt kapitalägares bidrag till Parisavtalet.

–Parisavtalet har skapat en stark enighet om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Här har finanssektorn en viktig roll att spela och har till viss del påbörjat detta arbete, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Framåtblickande scenarioanalyser

I rapporten presenteras resultaten från 33 av Europas största kapitalägare, som pensionsfonder, försäkringsbolag och statligt ägda fonder. Analysmetoderna som använts är så kallade framåtblickande scenarioanalyser. Dessa visar hur kapitalägarnas exponering inom kol, olja och gas samt förnybara resurser ser ut fram till år 2023, och hur väl de stämmer överens med vetenskapliga slutsatser och politiska mål.

Resultatet visar att många kapitalägare klarar målet om ”väl under två grader” i delar av sin aktie- och företagsobligationsportfölj men det är ingen som gör det för alla undersökta energislag, där många även ligger i linje med scenarion på 2 till 2,7 graders global uppvärmning.

Exempel på resultat från rapporten:

Förnybar elproduktion, utveckling 2018-2023 (se figur 5 sid. 21 i rapporten)

  • Det samlade resultatet av kapitalägarnas aktieportföljer ligger i linje med ett 2 graders-scenario.
  • Det samlade resultatet av kapitalägarnas företagsobligationer ligger i linje med 3-4 graders uppvärmning eller mer.

Kolbaserad elproduktion, utveckling 2018-2023 (se figur 8 sid. 23 i rapporten)

  • Det samlade resultatet av kapitalägarnas aktieportföljer och företagsobligationer ligger i linje med ett 2,7 graders-scenario.

Oljeproduktion, utveckling 2018-2023 (se figur 14 sid. 27 i rapporten)

  • Det samlade resultatet av kapitalägarnas aktieportföljer ligger över ett 2,7 graders-scenario.
  • Det samlade resultatet av portföljerna med företagsobligationer ligger närmare ett 2 graders-scenario.

Fokus framåt

Magnus Emfel, senior rådgivare finans, på Världsnaturfonden WWF poängterar att det viktigaste inte är hur resultatet ser ut idag utan att lägga fokus på de framåtblickande scenarioanalyserna som använts i studien. Dessa är ett viktigt verktyg i hållbara investeringsstrategier.

–Det finns ett stort behov av att förbättra redovisningen av klimatrisker. Detta har betonats av såväl centralbanker och tillsynsmyndigheter som av lagstiftare och investerare. Scenarioanalyserna är ett svar på det och kan bidra till en hållbar finansmarknad, säger Magnus Emfel.

Ytterligare slutsatser från rapporten:

1.       Åtgärder krävs för att säkerställa att investeringarna i noterade aktier och företagsobligationer ligger i linje med Parisavtalets mål om ”väl under 2 grader”. Flera portföljer är överexponerade mot fossila bränslen och kommer vara så minst fram till 2023.

2.      Det finns stora skillnader mellan länder när det kommer till transparens och redovisning, vilket har begränsat studiens omfattning.

3.      Det finns en positiv utveckling i att allt fler kapitalägare arbetar aktivt och förstår vikten av klimatrelaterade risker och möjligheter. 54 av de 88 kontaktade kapitalägarna (61 procent) arbetar aktivt med framåtblickande klimatscenarioanalyser.

 

Här kan ni läsa den fullständiga rapporten. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!