2018-11-06 ​Produktion av biodrivmedel kan fyrdubblas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/preem-webb.jpg

​Produktion av biodrivmedel kan fyrdubblas

Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Rustan Olsson.
Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Rustan Olsson.
Energi
Industri
Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 terawattimmar biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 terawattimmar biodrivmedel till totalt nästan 50 terawattimmar biodrivmedel per år till 2025, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Störst planer på att öka kapaciteten finns i Sverige med en ökning från dagens omkring 6 terawattimmar till 32 terawattimmar 2025.  Om alla planer förverkligas kan motsvarande en tredjedel av dagens totala drivmedelsanvändning komma att produceras i Sverige. Även i Finland finns planer på att öka produktionen kraftigt från dagens cirka 6 terawattimmar till omkring 15 terawattimmar biodrivmedel till 2025. I Norge finns planer på att producera råbioolja som till en stor del kan komma att användas som råvara för biodrivmedelsproduktion i Sverige, skriver Svebio.

Vanligaste råvarorna är restprodukter från skog

De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biobensin, bioråoljor, biogas, biojet och etanol.

Hög aktivitet

I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel samt 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel som är i drift eller under byggnad. Det finns ett 20-tal projekt under planering för genomförande mellan 2019 och 2025.

– Aktiviteten är hög och vi ser flera projekt som har kommit långt i planeringen och ligger nära förverkligande medan andra projekt har flera steg kvar och en längre väg till ett genomförande. Samarbetet mellan raffinaderier, skogsindustrier, teknikleverantörer och andra aktörer är intensivt och vi ser en nordisk innovationsarena för biodrivmedel växa fram, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!