Energi
2 min lästid

Planerar kärnkraftspark på ännu en ort

26:e juni 2024, 11:02
Planerar kärnkraftspark på ännu en ort
Illustration av SMR-park med flera små modulära reaktorer Instance MIT Kärnfull Next.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Vi är mycket glada över indikationerna från vår förstudie i Valdemarsvik. Siten har potential att bli en nyckelkomponent i vår plan att tillföra stora mängder stabil och hållbar energi till sydsvenska områden med stort effektbehov, samt skapa betydande ekonomiska och sociala fördelar för lokalsamhällena, kommenterar Christian Sjölander, vd Kärnfull Next.

Så goda är resultaten av förstudien att parterna valt att informera kommun, närboende och nu allmänhet om planerna på en så kallad SMR-park.

Kärnfull Next har ingått ett samarbetsavtal med markägaren Latona Group gällande prospekteringsrättigheterna för kärnkraft inom fastigheten Valdemarsvik Målma 4:9 (2) – en fastighet på 1 300 hektar.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Kärnfull Next i detta spännande projekt. Fastigheten tros erbjuda unikt goda förutsättningar för kärnkraft, och vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen av fossilfri energiproduktion i regionen. Detta initiativ har möjlighet att skapa stora värden för Valdemarsviks kommun och invånare, säger Gustav Carp ägare Latona Group.

Skapar arbetstillfällen

En SMR-enhet med minst tre hundra megawatt elektrisk effekt skapar runt femhundra direkta och indirekta arbetstillfällen per år i sjuttio år. SMR-parken i Valdemarsvik planeras initialt ge ett årligt tillskott på mellan 10 och 15 terawattimmar fossilfri och planerbar el. Sveriges nuvarande kärnkraftsflotta producerade som en jämförelse 47 terawattimmar förra året.

Kärnfull Next genomför sen 2022 förstudier på ett flertal kommuner i södra Sverige. I augusti 2023 kommunicerade bolaget Nyköping som kandidatort inom SMR-programmet, och fler förstudier är nu på väg att nå en tillräcklig mognadsgrad för att offentliggöras under året.

Om allt går enligt plan kan de första kilowattimmarna el och effekt från SMR-parken börja levereras under första halvan av 2030-talet.

#kärnfull next #smr
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0