Energi
2 min lästid

Utreder förlängd kärnkraft

17:e juni 2024, 11:16
Utreder förlängd kärnkraft
Bildkälla: Vattenfall.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

─ Kärnkraft kommer under många årtionden att spela en viktig roll i den svenska elproduktionen och det är därför av största vikt att investera inte bara i ny kärnkraft, utan även i våra befintliga reaktorer. Efter de omfattande moderniseringar som tidigare gjorts ser vi goda förutsättningar att förlänga drifttiden med ytterligare upp till 20 år, säger Torbjörn Wahlborg, ansvarig för affärsområdet Generation inom Vattenfall. 

Att förlänga drifttiden med 20 år för Forsmarks och Ringhals fem reaktorer skulle kunna ge ett tillskott av fossilfri el på mer än 800 terawattimmar, vilket ungefär motsvarar dagens svenska elförbrukning under sex år. 

─ Förstudien som genomförts visar att det är samhällsekonomiskt effektivt att nyttja investeringar som redan är gjorda och som bidrar till ett elsystem med låga koldioxidutsläpp. Att förlänga drifttiden för befintliga reaktorer medför inte heller några komplexa tillståndsprocesser och vi bedömer även att det tillkommande kärnavfallet ryms inom systemet för kärnavfall från befintliga reaktorer, säger Björn Linde, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB.  

Nu väntar en fördjupad utredningsfas som bland annat ska göra mer detaljerade kostnadsberäkningar och en analys av identifierade risker vad gäller kompetens och leverantörer. Efter det fattas slutgiltigt investeringsbeslut och investeringar planeras ske under 2030-talet. 

Uppskattningsvis krävs investeringar på 40 till 50 miljarder kronor för utbyte eller renovering av system och komponenter. Bland tekniska behov kan nämnas renovering eller utbyte av komponenter som turbiner, kondensorer, generatorer, liksom modernisering av styr- och kontrollsystem. Investeringar krävs även i bland annat ställverk och elledningar, anläggningsbyggnader och annan infrastruktur. 

Fakta: 

  • Forsmark har tre reaktorer med en årlig produktionskapacitet på omkring 25 terawattimmar el. Vattenfall äger 66 procent av Forsmarks Kraftgrupp. Mellansvensk Kraftgrupp äger 25,5 procent med Fortum som största delägare och därutöver äger Uniper, Sydkraft Nuclear Power 8,5 procent. 
  • Ringhals har två reaktorer med en årlig produktionskapacitet på närmare 17 TWh. Vattenfall äger 70,44 procent och Uniper 29,56 procent av Ringhals AB. Källa: Vattenfall.
#fortum #kärnkraft #vattenfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0