Energi
3 min lästid

Så kan solenergin utvecklas

27:e januari 2023, 10:04
Så kan solenergin utvecklas
Anna Werner, VD för Svensk Solenergi. Foto: Jann Lipka
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Branschaktuellt har pratat med Anna Werner, VD för Svensk Solenergi, som berättar mer om hur beslutsfattare kan bidra till en fortsatt utveckling av Sveriges solenergi.

Under de senaste åren har solceller fått en allt större plats i det svenska elnätet, både i det offentliga och för privata fastighetsägare. Branschföreningen Svensk Solenergi berättar att en av fem lantbrukare samt flera procent av villaägarna redan har solceller installerat, och idag är intresset för solceller stort hos alla möjliga målgrupper.

– Tidigare var intresset för solceller stort hos män men idag ser vi ett stort intresse hos både kvinnor och män. Det spelar heller ingen roll om man tittar på privata eller offentliga fastighetsägare. Alla vill ha solceller och det har gått väldigt fort. Idag är ett av problemen långa väntetider men det är ett problem som råder över hela världen, berättar Anna Werner.

En annan fråga som Svensk Solenergi driver handlar om skatten som användaren behöver betala för sin egen elproduktion. Varje fastighetsägare som har en solcellsanläggning på över 500 kW måste betala skatt på den egenanvända elen, det vill säga på den el som fastighetsägaren producerar och använder själv.

– Det här är en ytterst märklig regel. Vi kallar den för straffskatten på sol då den står som hinder för att fler ska vilja investera i solceller. Det finns en massa fina tak i Sverige som man skulle kunna sätta upp solceller på och hade vi fått bort straffskatten skulle allt fler solcellsanläggningar byggas där, säger Anna Werner.

Grönt avdrag på solfångare

Inom solenergi får aktörer som installerar solceller ett så kallat grönt avdrag som är en skattereduktion för kostnaden av arbete och material. Likaså får husägaren grönt avdrag för laddboxar samt batterier som används ihop med solceller. Detta är Svensk Solenergi positiva till, men enligt branschföreningen borde avdraget utvidgas till att omfatta ännu fler gröna tekniker.

– Vi tycker att det gröna avdraget även ska gälla för solfångare. Solcellspaneler ger el medan solfångare ger varmvatten och vi tycker att man borde få grönt avdrag för båda teknikerna. Likaså borde man få grönt avdrag för installation av batterier även om man inte har för avsikt att installera solceller. Med batterier kan man göra nytta för elnätet – oavsett om man har solceller eller ej.

Fler och större solparker

Under senare tid har allt fler velat börja bygga solparker i Sverige och vid årsskiftet 2021/2022 fanns 59 solcellsanläggningar installerade i landet på över 1 MW. Den största anläggningen i Sverige ligger i Skurup och är på 19 MW jämfört med Danmarks största på 300 MW och enligt Svensk Solenergi finns stor potential att hämta även här.

– Det är många som vill bygga större solcellsparker men de väntar alla på besked från Länsstyrelsen. Hittills har Länsstyrelserna varit väldigt långsamma med att handlägga dessa ansökningar då det är ett relativt nytt fenomen i Sverige, vilket gör att det inte finns någon klarhet i hur de ska väga olika intressen mot varandra. Här vill vi att det ska tas fram nationella riktlinjer så att man kan skynda på Länsstyrelsernas tillståndsbedömningar, säger Anna Werner och avslutar:

– Om alla de som väntar på tillstånd nu skulle få godkänt skulle man exempelvis kunna få upp Skånes elproduktion med över 30 %. Tillsammans skulle parkerna kunna producera cirka 2,5 TWh vilket är mer än den årliga elanvändningen i hela Malmö.

#svensk solenergi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0