2018-05-15 Solrekord, hög kolimport och ökad energiförbrukning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/elrpiser-tyskland.jpg

Solrekord, hög kolimport och ökad energiförbrukning

Bildkälla: Los Energy
Bildkälla: Los Energy
Energi
Elpriserna i Norden präglades av solenergirekord i Tyskland, hög kolimport i Kina och ökad energiförbrukning.

I maj förväntade sig marknadsaktörerna att spotpriset skulle falla i samband med lägre efterfrågan och snösmältning, och spotpriset ser ut att falla ännu snabbare än förväntat, skriver Los Energi i sin senaste marknadsrapport. Terminspriserna fram emot sommaren är nu lägre än de var för en vecka sedan, men alla kontrakt från och med hösten och de närmaste tio åren har gått upp.

Högre energipriser

Världen växer och den ekonomiska verksamheten ökar. Det leder till ökad energiförbrukning. En stor del av den nya energiefterfrågan ska täckas av förnybar energiproduktion, men när inte det räcker till täcks det genom ökad förbrukning av fossila energikällor. Detta trissar upp de flesta råvarupriser som olja, gas och kol, men även priset på utsläppsrätter (CO2). Kolmarknaden i Asien importerar mycket av det kol som från början var avsett för Europa och därmed går priset på kol upp även i Europa, skriver Los.

Terminspriserna i Norden fortsatte därför att stiga förra veckan och kombinerat med en svagare hydrologisk balans drog marknaden upp priserna till nya höjder.

Nytt solrekord 

I söndags satte Tyskland nytt rekord i mängden solenergi producerad under en timme. Mitt på dagen kom produktionen upp i 28,7 GW (28,7 millioner kW). Som en jämförelse låg förbrukningen i Skandinavien på 29,3 GW vid samma tidpunkt. Den höga produktionen av oreglerad kraft kombinerat med låg söndagsefterfrågan ledde till att priserna blev negativa i Tyskland. Detta satte press på Norden och ledde till lägre priser här, avslutar Los.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!