2018-05-15 Forskning banar väg för LBG https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/biogas-bil.jpg

Forskning banar väg för LBG

Bildkälla: Biogas Öst
Bildkälla: Biogas Öst
Energi
Gas

Nya resultat från ett svenskt forsknings-projekt visar hur tillverkning och distribution av LBG kan ske så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt, skriver Biogas Öst i ett pressmeddelande. 

Den teknik av LBG-produktion som idag är kommersiellt tillgänglig härstammar från den betydligt mer storskaliga LNG-industrin, skriver Biogas Öst. Även om förvätskningssteget har skalats ner för att passa den mindre storleken hos en biogasanläggning handlar det fortfarande om stora flöden av biogas vilket gör produktionen onödigt kostsam.

Billigare, enklare, effektivare

Biogas Öst menar att det finns behov av att utveckla nya tekniker som både är billigare, enklare och effektivare än dagens metoder. RISE och SLU har tillsammans utvecklat en reningsteknik för biogas som bygger på att använda ett askfilter inför förvätskningen av biogasen. Genom ett nyligen avslutat forskningsprojekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Research Institutes of Sweden (RISE), Biogas Öst och Gasum, vill deltagarna visa att det är tekniskt, praktiskt och ekonomiskt rimligt med att producera LBG med askfiltertekniken samt att förutsättningarna för marknadsuppbyggnad ser goda ut.

Småskaliga anläggningar

Projektet ska visa att det är möjligt att producera LBG vid småskaliga anläggningar, exempelvis gårdar eller små reningsverk, till en kostnad som är något högre än det svenska dieselpriset för vägtrafik. Produktion av LBG på större svenska biogasanläggningar har ungefär samma kostnader med askfilter som med de mest ekonomiskt fördelaktiga hittills använda teknikerna.

Genom livscykelanalyser kan man uppvisa att miljöpåverkan från LBG-produktion från rågas i Sverige är ungefär 90 procent lägre än för den genomsnittliga MK1-dieseln som användes i Sverige 2017 och som hade ungefär 20 procent förnybart innehåll. Tyvärr begränsas den stora potentialen hos LBG då de branscher där drivmedlet har störst potential helt eller delvis är befriade från energi- och koldioxidskatter. Trots detta har projektets marknadsanalys funnit flera tecken för att förutsättningarna för en ökad LBG-marknad inom de närmsta åren är goda, skriver Biogas Öst.

Ökad attraktivitet

Biogas Öst lyfter nylanseringar av kraftfulla fordon och planerade tankställen för LBG som möjligheter för ökad tillgänglighet. Det i samband med ökande kostnader för fossila bränslen till följd av högre skatter och något lägre produktionskostnader till följd av tekniska framsteg ska öka attraktiviteten hos LGB.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!