2018-03-13 Systemoperatörerna sluter nytt samarbetsavtal https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/03/kraftledning-svenska-kraftnat.jpg

Systemoperatörerna sluter nytt samarbetsavtal

Kraftledning i Sverige
Kraftledning. Bild: Svenska Kraftnät
Energi

Fem nordiska systemoperatörer har undertecknat ett samarbetsavtal om utvecklingen av ett nytt nordiskt balanseringskoncept.

– Vi är väldigt glada över att ett avtal har nåtts och att vi kan återuppta det starka nordiska samarbete som kännetecknat arbetet på energiområdet i Norden. Avtalet är ett viktigt framsteg för utvecklingen av en effektiv elmarknad som säkerställer försörjningstrygghet, säger systemoperatörerna respektive CEO i ett gemensamt uttalande.

Förändringarna i kraftsystemet med mer förnybar men väderberoende elproduktion och förändringar i konsumtionsmönster medför ett behov av större flexibilitet och bättre hantering av obalanser. Den nya nordiska balanseringsmodellen säkerställer det.

Samarbetsavtalet tydliggör rollerna och ansvaren för systemoperatörerna. Det förbinder de fem nordiska systemoperatörerna att följa en gemensam färdplan för genomförandet av det nya balanseringskonceptet och av de gemensamma balansmarknaderna. Avtalet tydliggör också utvecklingen framöver av nya marknadsplattformar som stöder gemensamma marknader och funktioner i den nya balanseringsmodellen.

– Att säkerställa värdeskapande och försörjningstrygghet är avgörande för våra respektive uppdrag som systemoperatörer i såväl våra egna länder som tillsammans i hela Norden. Därför är avtalet både välkommet och nödvändigt. Vi är mycket angelägna om att säkerställa det fortsatta nordiska samarbetet och är glada över att ha hittat lösningar som var godtagbara för alla inblandade, säger CEO:erna på systemoperatörerna i ett gemensamt uttalande.

Avtalet har skapat förutsättningar för den gemensamma konsultationen om ett gemensamt nordiskt LFC-block som lanserades fredagen.

Om avtalet:

De fem nordiska TSO: erna i avtalet är Svenska kraftnät, Kraftnät Åland, Statnett, Fingrid och Energinet.

Nordens balanseringskoncept och färdplan innehåller bland annat följande milstolpar:

  • Gemensam nordisk marknad för aFRR (Q2, 2019)
  • Gemensam nordisk marknad för mFRR (Q4, 2019)
  • Introduktion av 15 minuters avräkningsperiod (ISP) (Q2, 2020)
  • Nordisk moderniserad ACE-balansering (Q1, 2021)

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!