2017-10-24 Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/energi-nyhet-biovarme-scandbio.jpg

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Peter-Granborn-energi-nyhet-biovärme
Peter Granborn, VD Scandbio. Bild: Scandbio
Energi
Fjärrvärme

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme. Det är tillräckligt för att värma nästan 2,7 miljoner normalvillor.

Den viktigaste råvaran i Sveriges fjärrvärmenät är biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Att elda värmeverk med restprodukter som grenar, toppar, sågspån och bark bidrar till en cirkulär ekonomi.

Normalvillors värmebehov 2015.
Bild: Scandbio

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Scandbio gör träpellets av restprodukter från svensk skog. Det är en långsiktigt hållbar energilösning inte bara för värmeverk, utan även för villaägare och stora och små industrier, säger Scandbios vd Peter Granborn.

I dag avverkas bara 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. Det finns med andra ord en outnyttjad potential i svensk skog.

– Att använda restprodukter från skogs- och träindustrin ger verklig miljönytta, det är att utnyttja jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt, säger Peter Granborn.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!