2021-06-23 Granskning: Stora brister i solenergibranschen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/solceller-utellus.jpg

Granskning: Stora brister i solenergibranschen

Solceller
Foto: Utellus
Energi

Samtidigt som antalet solcellsanläggningar ökar så ökar även problemen. I Folksams nyligen genomförda granskning fann försäkringsbolaget stora brister i transparens. Nu vill Folksam se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras.

Folksam har tagit fram en rapport som jämför 380 solcellspaneler på den svenska marknaden. Syftet är att ge konsumenterna en överblick över tillgängliga produkter. Antalet installerade anläggningar ökar och år 2020 såldes hela 20 000 anläggningar.

”Det finns tveksamheter kring hållbarhet i delar av produktionskedjan för solcellspaneler. Spårbarheten av produkterna är svåröverskådlig och här krävs branschgemensamma initiativ för ökad transparens. Som köpare av paneler bör man ställa frågor kring tillverkningen”, skriver Folksam.

Stora volymer av solcellspaneler installeras världen över och återvinningsgraden behöver förbättras samtidigt som kvalitén inte äventyras. Minskade elkostnader och ett ökat fossilbränsleoberoende är två incitament som driver utvecklingen mot samhällets klimatomställning.

– Vi ser ett stort värde av kvalitetssäkring för de solcellspaneler som säljs på marknaden och vi vill hjälpa våra kunder till ett bra och hållbart val. Vi följer utvecklingen utifrån den skaderisk som kan uppstå på anläggningen eller fastigheten. Det minskar risken för skador om solcellspanelerna installeras med rätt produkter, material och av rätt företag, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare på Folksam.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!